Tomas Aronsson Ylipää,, Amanda Åkerlind, Albin Norman.

debatt Det är förödande att ett dödligt virus som corona har kostat så många människoliv. Men det bör reflekteras över hur många människoliv som kommer att förloras när klimatkatastrofen är här, skriver företrädare för Unga Örnar.

Föreställ er ett scenario. Likt den uppdateringen vi får av coronaviruset fast med klimatet. En liveuppdatering som visar i vilken takt isarna smälter. En lista med antal människor som idag tvingas fly till följd av höjda vattennivåer, naturkatastrofer eller extrem torka. Tänk er ett scenario där hela vårt samhälle reagerar lika starkt på klimathotet som på corona.

Missförstå inte. Coronaviruset är ett nytt globalt fenomen, åtminstone under vårt jordaminne, som kräver att vi gör nödvändiga samhällsreformer för att hindra smittspridning. Den svenska regeringen har hanterat frågan exceptionellt bra och tagit hotet på allvar, utan att dra förhastade slutsatser.
Den svenska regeringen har lyssnat till experterna. Det är bra. Pandemin som nu råder är ett resultat av en globaliserad värld där allt fler flyger och där världen är mer sammankopplad vilket gör att viruset sprider sig snabbt. I tider av pandemi har vi sett att konsumtionen minskat till följd av att färre människor är ute och konsumerar, företag som stänger ner och fabriker som är i lockdown. Effekterna på utsläppen av växthusgaser under coronakrisen finns det inga siffror på, men vi kan vara säkra på att de minskat drastiskt. I Kina har utsläppen minskat som en effekt av coronaviruset. Dock är av allt att döma denna minskning tillfällig.

Alla barn och unga som inte drabbas lika hårt av coronaviruset är de som kommer drabbas hårdast vid en klimatkris.

Den unga generationen har organiserat sig via olika miljöpolitiska initiativ för att få makthavare att lyssna på forskare och experter som menar att vi behöver ställa om snabbare. Trots detta är insatserna som görs för att hindra en klimatkatastrof för vaga och även klimatpolitiska rådet menar på att de insatser som görs idag är bristande. Nyligen kunde vi läsa en artikel skriven av tre forskare i AB som menar att coronapandemin faktiskt kan leda till något positivt. Möjligheterna som nu skapas för att öva oss inför de långsiktiga förändringarna som krävs för klimatomställningen bör varenda makthavare vilja ta till vara på.

Det ekonomiska system som vi lever i har visat påtagliga brister. Nu är världsekonomin i obalans och uppemot 25 miljoner människor riskerar att förlora sina jobb. Likt klimatkrisen är det vanliga arbetare och låginkomsttagare som får ta den största smällen när den marknadsstyrda ekonomin misslyckas, igen. Det är den otröttliga mekanismen som söker tillväxt till varje pris som nu visar sin ineffektivitet i tider då människor behöver trygghet som mest. Det är därför bra att den svenska regeringen har sett till att vi har en låg statsskuld och pengar i ”ladorna” för att kunna satsa Sverige ur denna kris. Det är människors grundläggande behov och trygghet som ligger till grund för denna kompromisslösa inställningen hos våra makthavare. Denna kompromisslösa politik behöver även appliceras i Sveriges och världens miljöpolitik.

Det är förödande att ett dödligt virus som corona har kostat så många människoliv, särskilt äldre. Därför är det bra att regeringen gör allt i sin makt för att stoppa spridningen och satsar alla de resurser som behövs för att se till att alla drabbade får den vård de behöver. Men det törs reflekteras över hur många människoliv som kommer att förloras när klimatkatastrofen är här. Alla barn och unga som inte drabbas lika hårt av coronaviruset är de som kommer drabbas hårdast vid en klimatkris.
Lösningarna kan inte alltid vara reaktiva i tider av kris. Vi har decennier på oss att ställa om samhället och den krisinsikt som nu finns behöver finnas kring klimatet.

Den marknadsstyrda ekonomin har misslyckats. Nu behöver vi satsa oss ur en klimatkris genom att skapa förutsättningar för en beboelig planet och trygghet åt människor.

 

Tomas Aronsson Ylipää, vice ordförande Unga Örnar

Albin Norman, förbundsstyrelseledamot Unga Örnar

Amanda Åkerlind, förbundsstyrelseledamot Unga Örnar