Merly Åsbogård (bild: Mathias Pernheim), Jacob Flärdh, Cayenne Björklund (bild: Peter Cohn), Lotten Sunna (Bild: David Johansson), Cassandra Hedberg

debatt Ett nationellt kunskapscenter, fungerande sexualundervisning och stärkt lagstiftning. Det är tre saker som överlevare och professionella ser som prioriterat för att förbättra stödet till de som utsätts för kommersiell sexuell exploatering, skriver flera organisationer. 

Enligt rapporten Trafficking in persons 2020 av UNODC är 95 procent av de som utsätts för människohandel för sexuell exploatering flickor och kvinnor.

I en kartläggning av Child10, Ellencentret och Inte din Hora kunde vi se att det stöd de utsatta möts av i Sverige idag är väldigt bristfälligt. Tillsammans har vi som undertecknar denna debattartikel lång och bred erfarenhet både av att själva ha sökt stöd för utsatthet men också att bedriva stöd och vård till dem som utsätts.

Det krävs nu en omfattande reform av stödet till dem som utsätts för olika former av kommersiell sexuell exploatering genom:

Ett nationellt center

Kartläggningen “Ingen hörde ropen på hjälp” visar ett Sverige där den hjälp som finns att få för den som utsatts för sexuell exploatering kan liknas vid ett lotteri där vart du bor är avgörande för din vård. För att säkerställa ett jämlikt och ovillkorat bemötande av målgruppen önskar vi ett nationellt center för utbildning, forskning, metodutveckling och behandling. Centret ska ansvara för att ta fram nationella riktlinjer och vårdprogram med uppdrag att upptäcka, stoppa och behandla skador av sexuella övergrepp, samt sköta regional kompetensutveckling.

Fungerade sexualundervisning i skola och yrkesutbildning

För att förebygga sexuell exploatering krävs kunskap i tidiga åldrar, och kompetens om bemötande hos yrkesgrupper som möter unga. Förbättrad sexualundervisning i skolan är på gång och vi förväntar oss omfattande kunskapshöjande insatser mot huvudmän för att säkerställa att skolan har rätt förutsättningar att undervisa om sexualitet, samtycke och relationer på ett kunskapsbaserat sätt. Vi vill att regeringen ger Skolverket i uppdrag att ta fram undervisningsmaterial till skolpersonal och elevhälsa.

Idag ska även kunskap om människohandel, prostitution och sexualisering av kvinnor i pornografi och media  ingå i universitetsutbildningar för åtta yrkeskategorier som möter utsatta. En undersökning från Göteborgs universitet visar trots det att bara 20 procent av programmen har inkluderat detta i undervisningen.

Det innebär att utsatta riskerar att möta en yrkeskår utan kunskap även i framtiden.

Stärkt lagstiftning

Idag är Barnkonventionen lag i Sverige, vilken innebär att du är barn tills den dag du fyller 18 år. Detta är någonting lagstiftningen ännu inte tar i beaktande då pubertetsutveckling och det sexuella självbestämmandet vävs in i den när det gäller sexualbrott mot barn. I realiteten innebär det ett sämre skydd och stöd för barn mellan 15-17 år, samt för barn som tidigt pubertetsutvecklats, dels i straffpåföljder för förövaren men även i preskriptionstid som vid dessa fall är 5 år medan den för yngre barn inte finns.

Alla barn i Sverige har rätt till likvärdigt skydd och stöd och därför anser vi att alla barn ska omfattas av samma lagstiftning. Vi behöver således inkorporera brottet utnyttjande genom köp av sexuell handling av barn i brottet våldtäkt mot barn.

En värld fri från sexuell exploatering

Sverige är än idag ett ojämlikt samhälle där mäns våld mot kvinnor och flickor ständigt är närvarande, ett Sverige som är i stort behov av förändring. Med detta vänder vi oss till dig som politiker: läs rapporterna, hör vittnesmålen, agera och ta ansvar så att vi tillsammans kan leva i ett Sverige där kvinnor och flickors kroppar inte är till salu.

 

Jacob Flärdh, generalsekreterare Child10

Cassandra Hedberg, press- och opinionsansvarig #intedinhora

Cayenne Björklund, kommunikatör och genusvetare WONSA (World of no sexual abuse)

Merly Åsbogård, överlevare och föreläsare

Lotten Sunna, medgrundare #Utanskyddsnät