Regeringen måste reformera det fria skolvalet och fortsätta ta konflikt om vinsterna i välfärden, skriver Elin Ylvasdotter, ordförande S-studenter.

Snart har den rödgröna regeringen kommit halvvägs in i mandatperioden och flera reformer har genomförts.

Välfärden har fått ett välbehövligt ekonomiskt tillskott, bostadsbyggandet ökar och en ytterligare vikt månad i föräldraförsäkringen är på plats, för att nämna några. Det är med stora förhoppningar vi därför kommer att lyssna på Stefan Löfvens sommartal på söndag.

Men med två år kvar på mandatperioden behöver reformtakten öka.

Regeringens kanske viktigaste uppdrag är att bryta den växande ojämlikheten och segregationen. Klassklyftorna har ökat markant i Sverige, något bland annat OECD och IMF varnar för. Ett område där vi ser ojämlikheten öka kraftigt är inom utbildningsväsendet, samtidigt som det är ett av de viktigaste verktygen för att uppnå jämlikhet.

Här är därför tre områden vi hoppas Löfven lyfter i sitt sommartal på söndag:

Reformera det fria skolvalet. Regeringen behöver lämna besked om hur skolsegregationen ska brytas och då kan man inte blunda för en av grundorsakerna till problemen. Den nuvarande utformningen av skolvalssytemet har starkt bidragit till ökad ojämlikhet och segregation, något som också Skolkommissionen har slagit fast. Det cementerar klassklyftor och leder även till att vi sällan möter andra grupper än den vi själva tillhör.

Ska Sverige hålla ihop måste även skolan göra det. Dessutom försvåras långsiktig planering och lärarnas roll urholkas genom marknadiseringen av skolsystemet. Exakt hur man ska reformera skolvalssystemet bör diskuteras och det är just det regeringen behöver göra.

Fler vägar in och genom hela livet. Behoven av vidareutbildning och omställning under hela livet ökar. Dagens utbildningssystem är dock stelbent och möjliggör inte det livslånga lärandet. Detta försämrades under de borgerliga åren då vägarna till högskolan blev snårigare och utbildningsutbudet försämrades. Därför är det positivt att regeringen ser över tillträdes- och antagningssystemet för högre utbildning.

S-studenter hoppas bland annat på ett återinförande för 24:5-regeln. Även studiefinansieringssystemet måste reformeras och utbildningsutbudet förbättras med fler fristående kurser, distansutbildningar och fler kortare utbildningar. Det är viktigt för jämlikheten och för att möta den föränderliga arbetsmarknaden.

Fortsätt ta konflikt om vinsterna i välfärden. Att regeringen har höjt tonläget i debatten om vinst i välfärden är efterlängtat. Sverige är det enda land i världen som tillåter att man skattefinansierar privata vinstuttag. Det är orimligt och åtgärder behövs snarast.

Vår förhoppning är att statsministern fortsätter ha högt tonläge i sitt sommartal och också presenterar tydliga åtgärder för hur marknadiseringen av skolan ska stoppas. Det handlar om alltifrån vinstuttag och etableringsrätten för friskolor. Detta är avgörande för att vända inte bara utvecklingen inom skolan utan inom hela välfärdssektorn.

Utbildning är ett fundament i den svenska modellen och i samhällsbygget. Ska regeringen lyckas bryta ojämlikheten och dess konsekvenser behöver flera reformer inom utbildningsväsendet ske.

Det krävs mer än resurser och höjda lärarlöner. Det är dags att också göra något åt de grundläggande problemen inom svensk skola. Och det behöver regeringen göra nu.

Elin Ylvasdotter, ordförande Socialdemokratiska Studentförbundet