Amnesty Internationals ja till att avkriminalisera sexköp visar att backlashen alltid finns runt hörnet, skriver Elin Ylvasdotter (S-studenter).

Att Amnesty International röstade ja till att aktivt verka för att avkriminalisera sexköp är inget annat än ett stort svek. Att en människorättsgrupp anser att det ska vara lagligt för män att handla med kvinnors kroppar är inte förenligt med deras tydliga uppdrag att försvara mänskliga rättigheter.

Amnesty är en organisation som ska verka för jämställdhet. Men det finns två beslut som är helt oförenliga med detta. För det första verkar Amnesty globalt inte för fri abort. Och nu kommer detta beslut. I en ojämlik värld med patriarkal könsmaktsordning är det omöjligt att tolka prostitution som en jämlik relation mellan två personer. Amnestys beslut saknar helt maktanalys.

Argumentationen som Amnesty International baserar sitt beslut på håller heller inte. I de länder som har legaliserat sexköp råder mycket större problem med människohandel av kvinnor och barn. Deras rättigheter har inte stärkts utan i stället fullständigt urholkats. I exempelvis Tyskland har trafficking blivit grövre och mer utbrett. Drygt 10 år efter legaliseringen sker en miljon sexköp varje dag. Detta verkar Amnesty ignorera.

Den svenska sexköpslagen är en av de viktigaste feministiska reformerna vi har gjort under de senaste 20 åren. Den är principiellt viktig då den fokuserar på problemet, sexköparna, och ämnar skydda den som är prostituerad.

Det innebär inte att all prostitution har upphört, att stigmatiseringen försvunnit och att den skyddar prostituerade tillräckligt. Den svenska sexköpslagen måste på samma sätt som all lagstiftning kombineras med sociala insatser. Framförallt måste vi skapa ett samhälle där män inte tycker sig ha rätt att köpa en annan människas kropp.

Vi måste också prata om trafficking för vad det är. Det är en av världens största organiserade brottsliga verksamheter och den inte känner till några nationsgränser. Den internationella feministiska kampen är därför nödvändig.

Socialdemokratiska studentförbundet är glada över att Sverige i dag har en feministisk regering med tydlig ambition att föra en feministisk utrikespolitik. Med Amnesty Internationals agerande blir det än viktigare att regeringen tydligt står upp för den svenska sexköpslagen och för mänskliga rättigheter. Fysiskt, psykiskt och sexuellt våld, prostitution och trafficking utgör inte bara ett hot mot enskilda utan också mot den nationella och internationella säkerheten.

Det borde vara uppenbart för Amnesty International att mänskliga rättigheter ska gälla alla världens kvinnor. I stället motarbetar man dem. Amnesty Internationals agerande visar att backlashen alltid finns runt hörnet. Vad vi tror är givna värderingar kan snabbt förändras.

Arbetet för kvinnors rättigheter måste ske varje dag och hela tiden. Att ha en av världens största människorättsorganisationer med i den kampen hade underlättat.

Elin Ylvasdotter, förbundsordförande Socialdemokratiska studentförbundet