Regeringen måste hålla sitt vallöfte om järnvägen. Till att börja med bör den låta Trafikverket sköta underhållet i Stockholm som ett pilotprojekt, skriver Veronica Palm och Johnny Nadérus.

Så gott som dagligen rapporteras om tågförseningar. Det drabbar givetvis enskilda resenärer hårt.

Men än värre är de stora negativa effekter som ett eftersatt och ineffektivt järnvägsunderhåll har på hela vår samhällsekonomi. Om inte något görs för att vända utvecklingen kommer dagens låga förtroende för järnvägen att bli ännu lägre.

Järnvägens kris är ett hot både mot tillväxt och samhällsekonomi och ett klimatsmart transportsystem.

Risken är uppenbar att människor och företag väljer andra mer miljöskadliga transportsätt framför tåget. Tydliga tendenser finns att industrin i allt större utsträckning överger järnvägen som transportsätt på grund av låg tillförlitlighet.

Varje år kostar förseningarna inom järnvägstrafiken samhället 5 miljarder kronor enligt Trafikverket. Det är resurser som skulle göra stor nytta på andra områden i stället för att sitta fast på ett försenat tåg.

En stor del av järnvägens problem ligger i hur underhållet organiseras. Som en lösning på järnvägens problem har regeringspartierna Socialdemokraterna och Miljöpartiet lovat att järnvägsunderhållet ska förstatligas.

För att lägga förslag på en långsiktigt hållbar och väl avvägd lösning lät Seko en oberoende utredare, Bengt Jäderholm, analysera frågan. Rapporten ”En ny syn på järnvägsunderhållet” visar tydligt vad som blivit fel med att bedriva allt järnvägsunderhåll på en avreglerad marknad.

Rapporten föreslår också vilka delar av underhållet som bör förstatligas och vilka delar som kan lämpa sig på en marknad.

Vi har en järnvägsstruktur som håller på att falla samman. Det är säkert många resenärer som inte tror att det kan bli värre än det är i dag. Det sorgliga beskedet är att det kan det sannolikt bli.

Staten måste kliva in och ta ansvar för utförandet av järnvägsunderhållet. Steget torde vara att genomföra det förstatligande av järnvägsunderhållet som socialdemokratin lovade i valrörelsen. Det sades att ”i takt med att de privata kontrakten löper ut ska dessa tas över av Trafikverket” och att ”det statliga aktiebolaget Infranord bör successivt omvandlas till en underhållsenhet inom Trafikverket”

För Stockholm som tillväxtmotor är det viktigt att värna jobben. Pendlare ska kunna lita på att de kan komma fram till jobbet i tid. Företagen ska kunna lita på att produktionen inte drabbas av onödiga avbräck. Dessutom är det av vikt att effektivitet uppnås i de pengar som järnvägsunderhållet tilldelas.

Regeringen har lagt 1,2 miljarder extra per år på järnvägsunderhåll. Pengarna måste leda till arbete i spår och inte dribblas bort i upphandlingar och byråkrati.

I Stockholm sker den enskilt största mängden persontransporter på järnvägsnätet i landet. Därför är Stockholms järnvägsunderhåll av central betydelse, inte bara för staden, utan för hela landet.

För att visa handlingskraft anser vi att regeringen bör starta ett pilotprojekt för järnvägsunderhållet. Låt Trafikverket själva utföra underhållet i Stockholm. Beslutet måste komma i år, innan nästa upphandling sker.

Det finns inget att förlora, men mycket att vinna. Det är dags att växla spår i järnvägspolitiken – det är dags att infria vallöftet om förstatliga järnvägsunderhållet!

Veronica Palm, ordförande Socialdemokraterna i Stockholm
Johnny Naderus, ordförande Seko Stockholm