Malmö Stad

Så resonerade Malmö Arbetarekommun när de gick fram med krav på non profit-princip i välfärden.

”Tiden är ute, festen är slut och de´ e dags att dra”. Detta är de ord som, på vårt representantskap den 17 september, riktades mot stora riskkapitalbolag som har vinstintressen i vår gemensamma välfärd. Det var på detta möte vi i Malmö Arbetarekommun beslutade att ”verka för en ickevinst-princip i välfärden”.

Ett flertal debattörer som är för att man ska få ta ut vinst, har medvetet eller omedvetet valt att dra den felaktiga slutsatsen att vi skulle vilja att alla privata företag i välfärdssektorn ska ”dra”.

Det är helt fel, vi ser gärna fler privata alternativ, med det enkla tillägget att huvudsyftet aldrig får vara att plocka ut vinst, utan i stället ska vara att tillhandahålla den bästa vården, skolan eller omsorgen som är möjlig för de medel man förfogar över.

Att handskas med våra gemensamma skattemedel är något av det viktigaste vi gör som politiker. Det måste göras ansvarsfullt och genom att fördela skattemedlen kan vi styra och prioritera bland våra olika verksamheter. Som Socialdemokrater menar också att vi genom en rättvis omfördelning kan minska de klyftor vi ser i landet i dag. Klyftor som bara blir djupare för varje dag som går med den sittande borgerliga regeringen. Tillåter vi företag att ta ut höga vinster så minskar vi också vår möjlighet att ge den allra bästa vården till våra sjuka, den bästa skolan till alla barn och den bästa omsorgen till alla äldre.

Redan Gustav Möller (socialdemokratisk socialminister under lång period på 1900- talet) sa att ”Varje förslösad skattekrona är en stöld från folket”. Detta tycker vi i Malmö fortfarande är en viktig princip att hålla på.

De senaste åren har vi hört skräckhistorier om vanvård i äldreomsorgen, om privat sjukvård med gräddfiler för dem som har råd, om en galopperande ökning av skillnader i skolan och om riskkapitalbolag som flyttar sina miljardvinster till skatteparadis. Det går helt enkelt inte längre att sitta vid sidan och bara titta på. Vi i Malmö vill redan nu staka ut den politik som kommer gälla när vi får tillbaka regeringsmakten efter valet 2014.

De pengar vi alla betalar in i skatt ska användas fullt ut till verksamheterna. Blir det något över så ska dessa återinvesteras så att verksamheterna fortsätter att utvecklas, för det är väl ingen i dag som kan påstå att vården, skolan och omsorgen inte kan bli bättre? Vi tycker att de krav som LO centralt har ställt är rimliga och vi ställer oss bakom dessa inför den socialdemokratiska kongressen våren 2013.

Citatet i början av denna artikel är tagen från en gammal text av Michael Wiehe från sången som heter ”Sakta lägger båten ut från hamn”. Wiehe har en blick för de orättvisor som pågår i vårt land och därför vill vi avsluta med ännu ett citat från en av hans låtar som heter ”Den enda vägen”: ”Ännu mera marknad med mera konkurrens. Ännu fler på botten som aldrig får en chans. Ännu mer utslagning och mera ensamhet. Ännu mindre välfärd och solidaritet.”

Vinst får man gärna plocka ut men inte i vår gemensamma välfärd, där drar vi i Malmö gränsen.

Joakim Sandell (S), ordförande i Malmö Arbetarekommun.

Andreas Schönström (S), ledamot i Malmö Arbetarekommuns styrelse samt kommunalråd med ansvar för arbetsmarknad och vuxenutbildning i Malmö.