Kristoffer Sjöholm

SVT har aldrig tidigare lagt så mycket resurser på att bevaka den lokala politiken som vi gör i år. Att vänta tills partierna släpper sina valmanifest efter sommaren hade varit omöjligt, skriver Kristofer Sjöholm, projektledare för SVT:s valkompass i en replik.

Olle Törnquist utfärdar en varning för SVT:s lokala valkompassen eftersom han menar att vi inte lyft fram S i Sotenäs viktigaste frågor. Men S i Sotenäs har, precis som alla andra lokala partier som tillfrågats, haft möjlighet att bidra med frågor i vår urvalsprocess.

2018 är första gången SVT gör en lokal valkompass för alla Sveriges kommuner och landsting. Vi har bjudit in alla lokala partier som fick mandat 2014 och som ställer upp i valet 2018. Det är ungefär 2450 st. Av dessa har 2376 partiföreträdare svarat på SVT:s valkompass vilket är en svarsfrekvens på 97%, en exceptionellt hög siffra.

Att samla in svar och formulera frågor till de lokala valkompasserna har varit ett gigantiskt arbete. SVT har aldrig tidigare lagt så mycket resurser på att bevaka den lokala politiken som vi gör i år.

Vi har t ex under mer än 3 månaders tid haft 4 heltidsanställda lokala journalister som enbart sysslat med att samla in och formulera politiska frågor för den lokala valkompassen. Och för att ha den färdig under valrörelsen i augusti måste vi börja tidigt.  Att vänta tills partierna släpper sina valmanifest efter sommaren hade varit omöjligt.

Vad gäller frågeurvalet så har S i Sotenäs haft upprepade chanser att under våren skicka in de lokala politiska frågor de tänker driva i valet, till oss. På så sätt hade de kommit med när vi gjorde urvalet och formulerade de slutliga valkompassfrågorna. Andra partier i Sotenäs har svarat men alltså inte socialdemokraterna.

Att vi skulle veta vad alla partier tycker i alla olika lokala frågor är en omöjlig uppgift, även om SVT har en stark lokal bevakning.

Men det saknas inte för det socialdemokratiska profilfrågor i den lokala valkompassen. Det finns – precis som för alla de stora partierna – flera typiska kommunala profilfrågor för S.

En av dem är mer eller mindre ordagrant en av de fem som S i efterhand själva valt att lyfta på sin egen profilsida för socialdemokraterna i Sotenäs; »Billiga hyresrätter som hyresgäster har råd att bo i«. Så påståendet att S skulle vara missgynnat i valkompassen i förhållande till andra partier, är helt enkelt inte korrekt.

Olle Törnquist avslutar med att han tycker att SVT borde ha gjort mer research och granskning av lokalpolitiken i Sotenäs för att på så sätt själva förstå vilka frågor alla partierna där driver.

Detta är en helt orealistisk uppgift då vi har 290 kommuner i Sverige med runt 8 olika lokala partier i varje kommun. Det totala antalet svar som dessa partier skickat in i till de lokala valkompasserna är ungefär 50.000 till antalet. Att vi skulle veta vad alla partier tycker i alla olika lokala frågor är en omöjlig uppgift, även om SVT har en stark lokal bevakning.

Att politiker försöker påverka vad journalister ska ta upp för frågor är inget nytt. Men public service måste stå emot dessa påverkansförsök och behandla alla partier likvärdigt. Det är många politikers önskan – att likt Olle Törnquist – vilja styra vilka ämnen vi ska bevaka och vilka frågor vi ska ta upp.

Vårt ansvar är att fortsätta att göra vårt arbete på ett opartiskt och oberoende sätt. Allt annat vore att svika vårt uppdrag.

Kristofer Sjöholm är projektledare för SVT:s valkompass

För övrigt kan den som är intresserad gå in och läsa om hur SVT har arbetet med valkompasserna här.