KU-anmälningar Sedan 2002 har KU tagit emot över 500 anmälningar. Vi listar ett urval av KU-anmälningar som har fått stor uppmärksamhet i media under 15 år.

1. Miljöministerns uttalanden om branschorganisationen Svenskt Flyg (2018)
Robert Stenkvist (SD) anmäler miljöminister Karolina Skog (MP). Han anser att hennes uttalanden i media om att Swedavia och Luftfartsverket borde lämna svenskt Flyg gränsar till ministerstyre och kan vara baserat på felaktiga grunder.

2. Statsrådet Helene Hellmark Knutssons ställningstagande i debatten om SVT-produktionen “Kvinnorna på Fröken Frimans tid” (2017)
TV-serien anklagades för att använt forskningsresultat utan att hänvisa till källan, och Hellmark Knutsson (S) tog ställning mot SVT. Hennes agerande ”kan ifrågasättas utifrån sändningstillståndets föreskrift om public service oberoende och KU:s praxis” anser Olof Lavesson (M) som anmälde henne.

3. Granskning av nuvarande och föregående regerings hantering av invandringspolitiken (2016)
Jonas Millard och Fredrik Eriksson från SD anmäler regeringen Löfven och tidigare regeringen Reinfeldt för invandringspolitiken som de förts för att den är ”nämligen en exempellös kapital- och samhällsförstörare.”

4. Utrikesminister Margot Wallströms relation till Kommunal (2015)
Ewa Thalén Finné (M) anmäler Wallström (S) för att hon fått hyra en lägenhet av fackförbundet Kommunal, något som kan bryta mot lagen. Wallström fick stor offentlig uppmärksamhet i och med att nyheten om lägenhetshyrandet uppdagades.

5. Granskning av huruvida statsminister Stefan Löfven åsidosatt regeringsformen (2015)
Mattias Karlsson (SD) anmäler Löfven (S) för att se om Decemberöverenskommelsen bröt mot Regeringsformen, en av de fyra grundlagarna.

6. Finansminister Anders Borgs svarstider på interpellationer ställda i riksdagen (2014). En interpellation är en fråga i riksdagen från en enskild ledamot till en minister.
Lars Johansson (S) anmäler dåvarande finansminister Anders Borg (M), eftersom han anser att Borg tagit för lång tid på sig att svara på interpellationer.

7. Regeringens beslut att sekretessbelägga uppgifter om migrationsminister Tobias Billströms (M) aktieköp (2013)
Ekobrottsmyndigheten startar tillsammans med Finansinspektionen en förundersökning mot bakgrund av uppgifter som förekommit i TV4 angående migrationsministerns aktieköp i ett gruvbolag. Uppgifter om aktieköp i ett ytterligare gruvbolag sekretessbeläggs. Per Bolund (MP) och Morgan Johansson (S) vill att KU ska undersöka om regeringens beslut att sekretessbelägga uppgifterna är förenliga med grundlagen.

uppseendevackande-ku-anmalningar-genom-aren-3

Tryck på grafiken för större bild

8. Integrationsministerns publicering om »myter« rörande invandring på regeringens hemsida (2012)
Jimmie Åkesson (SD) vill att KU granskar tidigare integrationsminister Erik Ullenhags (L, dåvarande FP) uttalanden på DN Debatt. Åkesson anser att Ullenhag, och dåvarande regeringen i förlängning, spridit myter om invandringen. Till exempel vad den kostar, hur många utlandsfödda som bor i Sverige, brottslighet och kvinnoförtryck.

9. Kulturministerns brev till Skånes landshövding (2012)
Kerstin Engle (S) anmäler dåvarande kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth (M). Detta eftersom hon skickat ett brev till landshövdingen i Skåne län som handlade om planerna för strandängar i Simrishamns kommun. Engle ansåg att det kunde uppfattas som otillbörlig påverkan på myndigheten, eftersom Adelsohn Liljeroth avslutat brevet med »Må du fatta ett klokt beslut« och »många och varma hälsningar från vännen Lena«.

10. Regeringens agerande i fråga om USA:s övervakningsverksamhet i Sverige (2010)
Maria Ferm (MP) anmäler den dåvarande och tidigare regeringar. Hon gör det eftersom det kom fram att USA bedrivit övervakningsverksamhet i Sverige under flera år och hon ville se om regeringarna och SÄPO har varit medvetna om, och gett klartecken, för övervakningen.

11. Försök från Utbildningsdepartementet att påverka programinnehållet i Sveriges television (2010)
Efter att ett avsnitt av Uppdrag granskning spelats in hörde dåvarande utbildningsminister Jan Björklunds (L, dåvarande FP) pressekreterare av sig till ansvarig utgivare på Uppdrag granskning och krävde att programmet skulle klippas om. »Inte på grund av någon felaktighet utan för att ett vallöfte som Jan Björklund och alliansen lanserade för några veckor sedan skulle tas med i reportaget«. Peter Persson (S) anmälde utbildningsdepartementet eftersom han ansåg att de hotade den redaktionella självständigheten.

12. Granskning av utrikesminister Carl Bildts jäv i samband med regeringsbeslut (2009)
”Jag vill därför att konstitutionsutskottet granskar vilka omständigheter som ligger bakom att Carl Bildt (M reds. anm) deltog vid regeringsbeslutet om frigivningen av Biljana Plavsic den 22 oktober trots att han tidigare anmält att jäv förelegat vid tidigare ärenden med samma sakliga innehåll.” skriver Thomas Bodström (S) i sin KU-anmälan.

13. Granskning av kulturministerns uttalanden om Pirate Bay-målet (2009)
Max Andersson (MP) anmäler dåvarande kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth (M) eftersom han anser att det finns en risk att hon utövat ministerstyre och försökt påverka domstolbeslut i och med ett uttalande i en Ekot-intervju. Hon sa i intervjun att åtalet mot Pirate Bay-grundarna handlade om stöld. Detta trots att de anklagade inte stod åtalade för stöld, utan för fildelningsbrott. Domen ledde senare till både fängelsestraff och kraftiga skadestånd för de åtalade.

14. Granskning av dåvarande socialdemokratiska regeringen för deras agerande i samband med CIA:s fångtransporter med Sverige som transitland (2009)
»Mot bakgrund av detta vill vi därför att KU ska granska regeringens medverkan i CIA:s användning av Sverige som transitland vid hemliga och olagliga flygtransporter av fängslade misstänkta terrorister. Granskningen bör även sikta på att klarlägga och bedöma dåvarande statsminister Göran Persson (S) och dåvarande försvarsminister Leni Björklund (S) särskilda ansvar i frågan« Så skriver Hans Linde (V) och Alice Åström (V) i sin KU-anmälan från 2009.

15. Statsrådet Sven-Otto Littorins uppträdande i samband med interpellationsdebatter (2009)
Michael Hagberg (S) anser att dåvarande arbetsmarknadsminister Sven-Otto Littorin (M) vid ett flertal tillfällen stormat ut ur plenisalen i Riksdagen under pågående interpellationsdebatter. »Det hör till vanligt hyfs att man inte flyr en debatt som man tycker blir obehaglig eller där man inte känner att man kommer till sin rätt« skriver Hagberg i sin anmälan. Han vill att KU prövar saken eftersom interpellationsdebatterna är en viktig del av riksdagens kontrollmakt, och Hagberg anser att Littorin saboterar maktutövningen genom att vid flera tillfällen lämna salen.

16. Kulturminister Lena Adelsohn Liljeroths agerande i samband med lanseringen av SF:s film Smultronstället (2007)
Margareta Israelsson (S) anmäler dåvarande kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth (M) eftersom hon tycker att ministern gjort reklam för SF Bio, något som skulle bryta mot grundlagen.

Skärmavbild 2018-02-27 kl. 10.55.41

17. Utrikesminister Carl Bildts finansiella intressen (2006)
Ulf Holm (MP) vill att KU utreder eventuella jävförhållanden kring de aktier och optioner dåvarande utrikesminister Carl Bildt (M) har i energibolaget Vostok Nafta, som i sin tur har stora intressen i ryska Gazprom.

18. Utrikesminister Laila Freivalds och regeringens roll vid stängning av en hemsida (2006)
Björn von der Esch (KD) anmäler dåvarande utrikesministern Laila Freivalds (S) och utrikesdepartementet efter att de stängt ner en hemsida kopplad till Sverigedemokraterna. Det som fick myndigheten att stänga ner hemsidan var karikatyrteckningar av Muhammed på SD-kurirens sidor. Webbhotellet Levonline stängde hemsidan efter att ha varit i kontakt med Säpo och UD, eftersom Säpo ansåg att det skapats en hotbild i och med bildpubliceringen. »I en massiv reaktion från företrädare för svenska media ifrågasätts således om företrädare för regeringen brutit mot yttrandefrihetsgrundlagen«, skriver von der Esch i sin anmälan.

19. Distribueringen av broschyrer om budgetpropositionen för år 2006 via Apoteket AB och Posten AB (2005)
Carl B Hamilton (L, dåvarande FP) anmäler finansminister Pär Nuder (S):
»Finansminister Pär Nuder anmäls härmed för otillbörliga påtryckningar på Apoteket, Posten och andra statlig ägda bolag så att de låtig sig exploateras till att sprida regeringspropaganda till allmänhet, kunde och anställda. Finansminister Nuder har låtit trycka en ’popversion’ av regeringens budgetförslag för 2006. Skriften är på 22 sidor och domineras av bilder på glada människor, inklusive stadsrådet självt. Dessutom finns några sifferuppgifter och insmickrande texter om regeringens förslag. Sammantaget är skriften att betrakta som en ren propagandapamflett för regeringspartiet.«

20. Statsminister Göran Perssons mottagande av ett hedersdoktorat (2005)
Tobias Krantz, Helena Bargholtz och Liselott Hagberg, (alla L tidigare FP), anmäler dåvarande statsminister Göran Persson (S). Detta efter att han mottagit en utnämning till hedersdoktor vid Örebro universitet. Anmälarna tycker att Konstitutionsutskottet bör granska huruvida statsministern genom att acceptera hedersdoktoratet vid Örebro universitet brutit mot grundlagen.

21. Finansminister Bosse Ringholms nyttjande av regeringsplanet (2004)
I samband med ett besök i Portugal stannar dåvarande finansminister Bosse Ringholm (S) kvar i landet en dag extra för att se Sveriges match mot Italien i fotbolls-EM. Det ledde till att regeringsplanet behövde åka ner och hämta honom så att han skulle hinna tala på en LO-kongress, något som Aftonbladet kostade skattebetalarna mellan 70 000-75 000 kronor. Ringholm fick stor kritik i media och blev också KU-anmäld av Henrik von Sydow (M).

22. Samrådet med statschefen och Utrikesnämnden inför statsbesöket i Brunei (2004)
Kung Carl XVI Gustav besöker 2004 sultanatet i Brunei och säger att landet har en stor öppenhet och hyllar sultanens närhet till folket. Utrikesdepartementet anser dock att landet har allvarliga brister när det gäller medborgerliga fri- och rättigheter och är mer eller mindre en diktatur. Tobias Krantz, Helena Bargholtz och Birgitta Ohlsson, alla L tidigare FP, anmäler dåvarande statsministern Göran Persson (S) och utrikesminister Laila Freivalds (S) eftersom det är regeringen som bär ansvaret för utrikespolitiken, och Kungens uttalande är alltså regeringens ansvar.

23. Statsminister Göran Perssons resa till Vin&Sprits franska vingård (2003)
Göran Persson (S) åkte 2003 på konferensresa till det då statliga företaget Vin&Sprits vingård i Frankrike. Henrik von Sydow (M) anmälde besöket eftersom han ansåg att det från början kunde handlat om en bjudresa, i och med att det dröjde flera månader innan Socialdemokraterna fakturerades för besöket, och fakturabeloppet ursprungligen varit lägre än vad som senare redovisades.

24. Svensk vapenexport i förhållande till folkrätten och FN-stadgan (2003)
Peter Pedersen (V) anmäler dåvarande regeringen eftersom Sverige exporterat krigsmaterial till länder som samtidigt deltagit i kriget i Irak. Ett krig som inte var sanktionerat av FN och som bröt mot folkrätten.

25. Statsminister Göran Perssons agerande i samband med ett dokumentärfilmsprojekt om honom själv (2002)
Ingvar Svensson vill att KU ska granska om dåvarande statsminister Göran Perssons (S) medverkande i ett dokumentärfilmsprojekt bröt mot en paragraf i grundlagen som säger att »Statsråd får icke utöva allman eller enskild tjänster. Han får ej heller inneha uppdrag eller utöva verksamhet som kan rubba förtroendet för honom«.

Läs mer: KU-anmälningar ett frestande vapen i valkampen