SVT:s valkompass, Olle Törnquist

debatt Tänk om ett opinionsundersökningsinstitut som inte fått tillräckligt med svar på sina frågor skyllde på respondenterna och hävdade att resultatet ändå var tillförlitligt. Vilken skandal! Men SVT gör just det, skriver Olle Törnquist, professor i politik och utveckling.

Utanför storstäderna går de kommunala valfrågorna ofta förlorade i etablerade media och förgrovas i de sociala. Ambitionen att utvidga SVTs valkompass till att guida väljarna om partiernas lokala prioriteringar är därför berömvärt.

Dock finns det tecken på att kompassen kan vara missvisande och att SVT inte tar sitt ansvar för det.

Ett exempel är Sotenäs i Bohuslän (med centralorterna Kungshamn-Smögen). Där har kompassen helt missat Socialdemokraternas viktigaste lokala frågor om arbete, välfärd och planering:

  • 1. Att bättre omsorg förutsätter bättre arbetsförhållanden för personalen samt justa sociala villkor för upphandling av tjänster.
  • 2. Att ingen familj flyttar in om skolstandarden sjunker, varför grundbulten i en liten kommun med svikande elevunderlag är att lärarna får bästa chans att tillsammans försvara och förbättra kvalitén för alla elever.
  • 3. Att även om alla badgäster är välkomna, kan kommunen bara överlevna om lokala behov prioriteras om marknadsstyrningen och privatiseringen reduceras till förmån för mer demokratisk planering med folkligt inflytande.

Då kan kostnaderna för boendet, sjöbodarna och näringslivet hållas nere. Då kan trafikkaoset regleras och fina samlingsplatser och cykelvägar byggas. Då kan miljön fredas och allas rätt till stränder och bryggpromenader värnas.

För första gången samlades ett parti i Sotenäs till ett komplett program i dessa frågor. Men valkompassen ignorerade alltihop

För första gången samlades ett parti i Sotenäs till ett komplett program i dessa frågor. Men valkompassen ignorerade alltihop, och man kan nästan bara ta mer eller mindre avstånd från andras politiska förslag.

Dessutom skyller SVT missarna på att Sotenäs (s)-ledare inte svarat ordentligt på hans mail.

Men Socialdemokraternas valfrågor var inte demokratiskt beslutade när det passade SVT att redan i februari-mars kräva in dem.

Det kunde säkert getts bättre hållna allmänna svar, men det är ändå alltid undersökarens ansvar att anpassa sig till politikens förutsättningar – inte att diktera dem – och att sedan utforma en metod som gör att resultatet blir hållbart.

Tänk om ett opinionsundersökningsinstitut som inte fått tillräckligt med svar på sina frågor skyllde på respondenterna och hävdade att resultatet ändå var tillförlitligt. Vilken skandal! Men SVT gör just det.

Till yttermera visso hävdar SVT att det vore omöjligt att komplettera enkäterna med att till exempel läsa lokalpressens debattsidor för att kommunerna och partierna påstås är för många.

Ja visst är det orealistiskt så länge som man sitter i huvudstaden och beordrar in information när det passar en själv, för att sedan stoppa in den in sina dataprogram.

Men tar man sig ut i verkligheten vet jag av egen erfarenhet att det är fullt möjligt att exempelvis kartlägga något så komplicerat som den lokala demokratiseringen i Indonesien med 255 miljoner invånare och stort som EU.

Om en student presenterat och försvarat ett upplägg som SVT:s skulle denne knappast passerat.

Metoden stavas förtroendefullt samarbete med pålitliga lokala informatörer runt om i landet, inklusive journalister. Utan att det kostar skjortan.

Om en student presenterat och försvarat ett upplägg som SVTs skulle denne knappast passerat. Undersökande journalister vill säkert också bättre.

Annars får Trumps kampanj mot liberala media vatten på sin kvarn.

Men tills SVT ändrat sin lokala valkompass återstår det bara att utfärda en varning utanför det lokala sammanhanget: kontrollera frågorna i din kommun, testa kompassen och upplys väljarna om eventuella misstag!

Olle Törnquist(S) är  professor i Politik och Utveckling vid universitetet i Oslo.