Mer makt åt företagen. Mindre makt åt de folkvalda. Det försvarar Fredrik Reinfeldt.

Vallokalerna har varit öppna sedan den 7 maj. Vid Arlanda Express på Stockholm Central kan man till exempel rösta i EU-valet utan att ha sitt röstkort med sig – det skrivs ut på plats. Och nu verkar valdeltagandet öka. Mer än en halv miljon svenskar har redan lagt sin röst. Det är över 20 procent fler än inför förra EU-valet, rapporterar Dagens Nyheter.

Att rösta i valet till EU-parlamentet är viktigt. Denna folkvalda församling stiftar lagar tillsammans med ministerrådet och kan fälla förslag från EU-kommissionen. I parlamentet finns tydliga politiska skillnader. Det visar sig till exempel när den konservativa gruppen, som de svenska Moderaterna ingår i, motarbetar fri abort.

När världen blir alltmer internationaliserad, sammanfattat i det utslitna ordet ”globalisering”, blir internationella politiska arenor allt viktigare.

Just nu är EU i full färd med att teckna ett frihandelsavtal med USA. Avtalet är kontroversiellt eftersom det innehåller ett ”investeringsskydd” för företag. Det innebär att företag ska kunna stämma stater vid särskilda internationella domstolar som inte står under nationell lagstiftning och inte erbjuder offentlig insyn.

Tidningen Fokus har förtjänstfullt gått igenom vad sådana stämningar kan handla om. Vattenfall har stämt den tyska staten sedan den beslutat att fasa ut kärnkraften under en tioårsperiod. Tobaksjätten Philip Morris har stämt Australien och Uruguay sedan de beslutat om större varningstexter på cigarettpaketen. Ett amerikanskt företag har stämt den kanadensiska provinsen Quebec efter att de tillfälligt stoppat skiffergasutvinning på grund av hälsoriskerna.

Mer makt åt företagen. Mindre makt åt de folkvalda. Och detta försvarar Sveriges statsminister Fredrik Reinfeldt. ”Det är inte ett sätt att överpröva demokratiska beslut. Det är bara ett sätt att få ett skadestånd om man kraftigt förändrar villkoren”, säger han i Svenska Dagbladet.

När svensk höger försöker hålla kvar EU-debatten i ja- eller nej-fållan vill de slippa debatter om sådana faktiska EU-beslut. Låt dem inte lyckas. Årets förstagångsväljare har levt hela sitt liv i EU. Det finns inte på dagordningen att Sverige skulle gå ur. Det är hög tid att lämna debatten om det svenska medlemskapet och i stället diskutera hur EU kan bli en så bra union som möjligt.

Även kampen mot rasismen gör EU-valet angeläget. Högerextrema vindar i Europa har gett rasister och nazister luft under vingarna. Men nu växer det folkliga försvaret för människovärdet. Den svenska antirasismen är starkare än på många år – och uppmanar folk att rösta i EU-valet för att ge rasister så litet inflytande över unionen som möjligt. Sverigedemokraterna måste marginaliseras även på den europeiska arenan.

EU-valet är ett val om människovärde. På söndag röstar vi för ett solidariskt och öppet Europa.