Det är olyckligt när kampen mot prostitution underminerar de goda insatser som görs för de mest utsatta inom sexhandeln. Det skriver RFSU i en replik till Anna Hedh (S).

Sidas stöd till Mama Cash gör stor skillnad för kvinnorörelsen i världen. Mama Cash är en av få organisationer som vågar ge mindre kvinnogrupper stöd. Flera kvinnoorganisationer som RFSU arbetar med får hjälp från Mama Cash, bland annat för att kunna arbeta med stöd och shelter-verksamhet för kvinnor utsatta för våld och för att stärka kvinnor.

Bland dessa kvinnor finns också lesbiska och transpersoner representerade, vilka alla glöms bort i de stora biståndsinsatserna. Det finns helt enkelt inte många som riktar stöd till kvinnogrupper på gräsrotsnivå.

För RFSU handlar det inte om att främja sexarbete. Det handlar om grundläggande rättigheter som att inte trakasseras eller våldtas av polisen, att kunna anmäla när man har blivit utsatt för våld, att få tillgång till kondomer och säkert sex eller sjukvård när man behöver det.

Det viktigaste för RFSU är mänskliga rättigheter och rätten till sexuell och reproduktiv hälsa – oavsett vad du arbetar med, var du bor i världen och oavsett dina omständigheter.

RFSU är, precis som UD och Sida, positivt inställd till att Sverige stödjer organisationer som arbetar för kvinnors rättigheter, tillgång till hälsovård och insatser mot könsrelaterat våld.

Till dessa kvinnor hör också de som arbetar inom sexhandeln. Det är olyckligt när kampen mot prostitution underminerar de goda insatser som görs för de mest utsatta inom sexhandeln. Genom stödet till progressiva organisationer garanteras dessa kvinnogrupper att inte glömmas bort.

Maria Andersson
T.f. generalsekreterare för RFSU, Riksförbundet för sexuell upplysning