Det är 2023 – ingen människa ska behöva dö till följd av graviditet, förlossning eller osäkra aborter. Men istället för att vinna ny terräng ser vi i RFSU Stockholm snarare en tillbakagång vad gäller sexuella och reproduktiva rättigheter runt om i världen. 

En av de mest grundläggande mänskliga rättigheterna är rätten till sin egen kropp. Det betyder att ingen annan än du själv ska bestämma över vad du gör med din kropp. Trots att Sverige har gjort betydande framsteg när det gäller rätten att bestämma över sin egen kropp, sexualitet och reproduktion, innebär det inte att arbetet är över. Tvärtom är fortsatta insatser för stärkta sexuella och reproduktiva rättigheter en central del av att främja jämställdhet och rättvisa i Sverige.

I barnvagnsmarschen vill RFSU Stockholm visa solidaritet och att vi står enade över nationsgränserna

 

Vi i RFSU Stockholm menar att arbetet för att stärka rätten till sin egen kropp också blir mer angeläget i en alltmer globaliserad värld, där sexuella och reproduktiva rättigheter är på tillbakagång. Inte minst på andra sidan Atlanten, där USA:s högsta domstol förra året beslutade att upphäva den grundlagsskyddade aborträtten, och där delstater över hela landet kraftsamlar för att inskränka rätten till sin egen kropp. De som drabbas värst är de redan marginaliserade grupperna. Till exempel löper svarta kvinnor tre gånger så stor risk att dö till följd av graviditetsrelaterade komplikationer än vita kvinnor i USA.

RFSU Stockholm lyfter situationen i USA eftersom det finns ett tydligt samband mellan den amerikanska och svenska debatten, det syns inte minst i det uppskruvade tonläget vad gäller transpersoners rättigheter. På samma sätt kan den pågående nedmonteringen av kvinnors rättigheter och rätten till sin egen kropp i USA, på sikt hota sexuella och reproduktiva rättigheter även i Sverige. För att säkerställa att de mänskliga rättigheterna inte undermineras här hemma uppmuntrar RFSU Stockholm alla som värnar om varje människas rätt till sin egen kropp, att delta i Barnvagnsmarschen 2023.

Varannan minut dör en människa av en graviditet, förlossning eller osäker abort enligt världshälsomyndigheten. I barnvagnsmarschen vill RFSU Stockholm visa solidaritet och att vi står enade över nationsgränserna i strävan efter  en mer jämlik och rättvis värld. Vi behöver agera tillsammans för att försvara rätten till den egna kroppen oavsett var i världen den kränks. Vi behöver säkerställa en progressiv politik som inkluderar och respekterar alla individer. Det handlar om att respektera individens rättigheter, främja hälsa och välbefinnande, stärka jämställdheten och minska ojämlikheter i samhället.

Vi hoppas att vi ses den 2 september på Nytorget klockan 14:00.

Styrelsen för RFSU Stockholm

Henric Nummi-Södergren, ordförande

Aurora Brännström, vice ordförande

Linn Atoe, ledamot