Foto: Miguel Á. Padriñán/ pixabay

Corona Möjligheten för kvinnor att genomföra säkra aborter hotas av länders stängda gränser, reseförbud och sjukvårdens tuffa läge. Flera organisationer och nätverk varnar för ett oroväckande läge i stora delar av världen. 

204 av världens länder och territorium är drabbade av coronaviruset SARS-CoV-2. Stängda gränser, mer tid hemma i isolering, förbud att flyga och en sjukvård som i många länder tvingas prioritera resurserna gör att abortnätverk över hela världen jobbar intensivt för att säkerställa möjligheten till säkra aborter.

– Vi delar oron med våra systerorganisationer i Europa och världen kring hur aborträttigheter och abortmöjligheter påverkas av läget. Vi har sett flera konkreta exempel på att tillgången till abortvård begränsas just nu, säger Hans Linde, förbundsordförande för RFSU.

Han tar USA som exempel där delstaterna Ohio och Texas, med hänvisning till coronaviruset, beslutat att abortvård inte är nödvändig sjukvård och därmed försökt stoppa abortvården helt och hållet. Även i flera av Europas länder gör begränsningar och restriktioner att abortvård inte går att tillgå.

– I exempelvis Malta och Polen har en av väldigt få möjligheter att få en abort i praktiken försvunnit. De länderna har i det närmsta abortförbud. Där har de som behöver en abort behövt åka utomlands och det har tidigare väldigt många gjort. De möjligheterna finns inte längre.

Aborter hotade i Europa

RFSU får också signaler från sina systerorganisationer i Europa om att det också finns utmaningar i länder där det vanligtvis inte finns några större hinder för att få abortvård. I flera länder måste man exempelvis även göra medicinska aborter på sjukhus, och få tabletten av en läkare. I vissa länder, Italien till exempel, krävs inskrivning på sjukhus i tre dagar för en abort.

– Det är helt orimligt och ett jättestort problem i dessa tider att tvinga kvinnor att ta sig till sjukhus, eventuellt för att tvingas bli inlagd utan medicinsk anledning, för en vård som tryggt kan utföras av kvinnan själv i sitt egna hem, säger Irene Donadio på International Planned Parenthood Federation (IPPF) i Bryssel.

Även i länder där det vanligtvis är relativt lätt att göra en abort påverkar krisen enligt Irene Donadio som tar Tyskland som exempel.

– I Tyskland finns fortfarande abortvård att tillgå, men krisen förvärrar problemen och bristerna i systemet. En positiv sak är att Tyskland nu tillåter den obligatoriska konsultationen vid abort att äga rum över telefon eller videolänk. Kvinnor har dock svårigheter att hitta doktorer som utför abortvård eftersom det är många gynekologer som av samvetsskäl inte utför aborter, men också för att en hel del sjukhus och kliniker har stängt ner möjligheten till abortvård för att de inte anser den vården vara nödvändig. Det finns också problem kring betalningen av aborter, eftersom många försäkringsbolag håller stängt, men en digital lösning ska vara på väg.

Goda exempel och oro för abort-motstånd

IPPF efterfrågar att regeringar och myndigheter uppmärksammar att abortvård är essentiell och inte stängs ner under krisen. Länder måste börja möjliggöra för preventivmedel, dagen-efter piller och abort-piller att skickas hem till kvinnan menar Irene Donadio.

Hon tar Storbritannien och Irland som goda exempel där riktlinjerna för abort nu ses över och för en vecka sedan beslöt regeringen att möjliggöra för medicinsk abort i hemmet.

I Frankrike och Italien har respektive regeringar påpekat att abortvård är essentiell och inte kan stängas ner under krisen, men enligt Irene Donadio är det i realiteten svårt för kvinnor att få tillgång till abortvård.

– I Italien finns ingen möjlighet till hemabort, alla aborter görs på sjukhus. I Italien är trycket hårt från oppositionen att prioritera ner abortvården och anti-abort-grupper använda också coronakrisen för att helt stoppa aborter, säger Irene Danadio som är orolig för att begränsningarna som nu uppstår ska utnyttjas av abort motståndare.

Den oron delas av Hans Linde på RFSU.

– Abortmotståndet pausar inte, de utnyttjar den här krisen. Om vi tar de amerikanska exemplen så tror inte jag att de har några ambitioner att backa när den här krisen är över. Utan man tar chansen och flyttar fram sina positioner.

Brist på materiel och mediciner

Sjukvård i flera europeiska länder flaggar för bristen på skyddsutrustning och annan materiel. Det kan komma att påverka även abortvården, både möjligheten till kliniska aborter och till medicinska, menar Irene Donadio.

– Det finns en risk för brist på abortiva piller men också preventivmedel om krisen fortsätter. Försörjningskedjan av många mediciner påverkas av att fabriker och gränser är stängda.

Dagens Arena söker Region Stockholm för en kommentar kring Stockholms abortvård. Abortvård står inte med på den listan regionen har släppts över vårdområden som påverkas av att inplanerad vård skjuts på framtiden.