Kristina Ljungros.

Att inskränka rätten till abort handlar bara om en sak – att kontrollera kvinnors kroppar och ta ifrån dem rätten att fatta beslut om sina egna kroppar, skriver förbundsordförande Kristina Ljungros.

Nyligen har ett förslag om totalförbud mot abort presenterats i Polen. Initiatiativtagare till förslaget är en konservativ tankesmedja, men förslaget har redan fått stöd av landets biskopar, Polens största parti och från premiärministern.

Redan i dag tillhör Polen, tillsammans med Malta och Irland, de länder i Europa som har den strängaste abortlagstiftningen. Abort är endast tillåtet vid fosterskador, som ett resultat av en våldtäkt eller om den gravidas liv är vid fara.

Förslaget är nu att även dessa skäl ska tas bort och att abort inte vid några omständigheter ska vara tillåtet. Nu krävs 100 000 underskrifter för att förslaget ska kunna läggas fram i parlamentet och när jag nyligen pratade med min polska kollega menade hon att det tyvärr inte kommer att ta lång tid för att få ihop de namnunderskrifter som krävs.

Studier från bland annat Världshälsoorganisationen, WHO, visar att inskränkt abortlagstiftning inte leder till färre aborter, i stället blir aborterna illegala och osäkra. Globalt dör nära 50 000 personer årligen på grund av illegala och osäkra aborter, de flesta av dem är unga och fattiga kvinnor.

Att abort i princip inte är tillåtet i Polen innebär inte att abort inte utförs. En person som blir oönskat gravid i Polen ställs inför två val: att resa utomlands och betala för en legal abort, eller att betala för en illegal abort i Polen. Det finns läkare i Polen som illegalt säljer abortvård, men allt är en fråga om pengar. Ju mer pengar personen har desto säkrare abort kan man köpa.

Vid köp av abortvård är allt en fråga om förhandling och allt har en prislapp. Även bedövning går att bortförhandla om personen inte har tillräckligt mycket pengar. Förutom att det är en kostnadsfråga finns en stor rädsla för att bli påkommen och att avbryta en oönskad graviditet är belagt med stor skuld och skam.

Om det konservativa förslaget om totalförbud mot abort går igenom är det ett stort bakslag för mänskliga rättigheter i Polen och de som kommer att få betala priset är personer som inte har råd att köpa en illegal abort eller har möjlighet att resa utomlands.

Innan vi i Sverige fick vår nuvarande abortlag reste svenska kvinnor till Polen för att avbryta oönskade graviditeter eftersom Polen då tillät aborter. I dag är situationen den omvända. Vi tycker att det ska vara självklart alla ska ha rätt till abort i Sverige och särskilt för de från länder med abortförbud och vi är glada över att Sverige sedan ett antal år tillbaka erbjuder även utländska personer abortvård i Sverige. Tyvärr sker denna vård på egen bekostnad, vilket gör att få kommer.

Just nu protesterar människor runt om i Europa mot det nya förslaget. För två år sedan lyckades omvärldens protester förhindra Spanien från att inskränkning sin abortlag. Låt oss nu hoppas att även den polska regeringen kan vara lyhörd för omgivningens reaktioner, även om så inte hittills har varit fallet.

Att inskränka rätten till abort handlar bara om en sak – att kontrollera kvinnors kroppar och ta ifrån dem rätten att fatta beslut om sina egna kroppar och de som kommer att få betala priset om förslaget genomförs är framförallt unga fattiga kvinnor.

Kristina Ljungros, förbundsordförande RFSU