Bild: Pixabay

På flera områden inom EU har regeringen röstat i en riktning som går emot en sund klimatpolitik. 

I dag är det Europadagen och ännu en dag där den SD-ledda regeringen skadar det europeiska klimatarbetet. Det är känt att högerregeringen avskaffar Sveriges klimatomställning på område efter område. Vad som är mindre känt men som är ännu allvarligare är att högerregeringen också hotar EU:s klimatomställning. Det är en naturlig följd för Jimmie Åkesson att återuppliva sitt EU-motstånd nu när den europeiska klimatpolitiken är mer ambitiös än Sveriges avskaffade klimatpolitik.

EU – under ledning av socialdemokrater som Frans Timmermans och Jytte Guteland – har drivit igenom en kraftfull skärpning av EU:s klimatlagar. Utsläppshandeln skärps och täcker fler sektorer, kolinlagringen i unionens skogar ska öka och varje land får nya bindande utsläppsmål. EU investerar i exempelvis fossilfritt stål och batterifabriker. Dessutom kommer en ny social fond stötta hushållen. Om stödet fortsätter för EU:s klimatpolitik kommer fossila utsläpp i praktiken bli förbjudna och upphöra i början av 2040-talet, några år tidigare än Sveriges klimatmål till 2045.

Klimatet visar varför EU är nödvändigt

Men regeringen har avstått från att rösta för centrala delar om LULUCF-förordningen (lagen om markanvändning och kollagring), pausat det nationella arbetet med EU:s vattendirektiv och försenat implementeringen av EU:s intäktstak som ska pressa ner elpriserna. Regeringen driver en alltmer konfrontativ hållning i EU vilket både försvagar Sveriges position i viktiga förhandlingar och försvårar möjligheter att lösa unionens problem. Högerregeringen skadar även det svenska näringslivet. Näringslivet har bestämt sig för att bli fossilfritt och företagen behöver lika spelregler för hållbarhet på den europeiska marknaden.

Om ett drygt år är det val till Europaparlamentet och socialdemokratin bör föreslå att:

  1. Sverige måste stå upp för och vässa EU:s klimatpolitik. Den nationella politiken måste utformas för en ny realitet där EU sätter ramarna för hur mycket utsläpp som får förekomma och använda de svenska etappmålen till 2030 att överträffa EU:s utsläppsminskningar. Sverige ska fortsatt annullera vårt överskott av utsläppsrätter.
  2. Sverige måste stå upp för den gröna industrin och skapa nya gröna jobb i Sverige. Här och nu behöver industrin en snabb utbyggnad av den förnyelsebara energin, snabbare tillståndsprocesser och snabbare utveckling för ökad resurs- och energieffektivitet t.ex. i bygg- och fastighetsindustrin.
  3. Sverige måste stå upp för omfördelning och trygghet i omställningen. De rika som släpper ut mest ska också ta mest ansvar och alla ska kunna få stöd. Vi behöver utveckla trygghetssystem och beskattning, säkra utbildningsplatser och ge stöd till hushållen att energieffektivisera och ställa om till mer klimatsmarta vanor.

Klimatet visar varför EU är nödvändigt. När skogsbränderna härjade i Sverige sommaren 2018 kom italienska brandflyg och polska brandmän till vår undsättning. När svenska företag ställer om bygger det på att stora exportmarknader i EU har samma spelregler och klimatambitioner. När Sverige pressar Kina och USA till att ta ansvar för sina enorma utsläpp, då gör vi det tillsammans som en mäktig europeisk union.

SD bryr sig inte om skogsbränder, de skadar svenska företag och saknar en plan för att påverka Kina eller USA. Om SD saboterar det europeiska samarbetet, då är det början på fler skogsbränder, färre investeringar i svenska jobb och mindre press på Kina och USA. Mänsklighetens ödesfråga är inget twitterbråk där man ställer grupper mot varandra. Det här är ett möjligt samhällsbygge där vi kan förbättra vardagen för vanligt folk och lösa världsproblem tillsammans.

Felix Antman DöbelsKlimatsossarna

Jakob SahlinKlimatsossarna samt tidigare politisk sakkunnig Miljödepartementet

Jesper Lindholm, Kära Framtid samt tidigare politisk sakkunnig Miljödepartementet

Sofia Brändström, Kära Framtid