Att ha råkat födas med äggstockar är inte ett legitimt skäl till en konsekvent missgynnad position i samhället. Det skriver Rebella som tagit fram fyra punkter för att öka den reproduktiva och sexuella hälsan.

I och med den feministiska konferensen Nordiskt Forum lanserar vi i Unga S-kvinnor Rebella kampanjen Röda veckan. Vi vill sätta fokus på rätten till reproduktiv och sexuell hälsa genom hela livet. Att ha råkat födas med äggstockar är inte ett legitimt skäl till en konsekvent missgynnad position i samhället.

Röda veckans fyra punkter för att öka den reproduktiva och sexuella hälsan:

1. Gratis mensskydd

Mensen är en del av den reproduktiva cykeln och inte något som kan väljas bort. Det är orimligt att bara halva befolkningen ska bära den kostnad som mensskydd innebär. Mensskydd ska finansieras solidariskt genom skatten och distribueras av landstinget.

2. Sunda och jämställda preventivmedel

I dag läggs huvudansvaret på kvinnor att skydda sig från graviditet och sexualpolitiken präglas av en stark p-pillernorm. Många av de problem kvinnor upplever relaterat till sin preventivmetod normaliseras och osynliggörs. Säkert sex ska aldrig ske på bekostnad av människors hälsa, sexlust eller privatekonomi. Reproduktionen är allas ansvar och forskningen om och lanseringen av preventivmetoder för män måste främjas. Preventivmetoder bör vidare ingå i högkostnadsskyddet.

3. Trygg förlossningsvård

Tillgången till säker förlossnings- och mödravård är en tydlig indikation på ett lands välstånd.

Idag råder stor resursbrist och personalbrist i förlossningsvården i Stockholm. Dubbelt så många kvinnor drabbas av förlossningsskador som i övriga delar av landet. Det är också stora skillnader i kvalité mellan olika utförare inom förlossningsvården i länet.

Förlossningsvården ska vara fri från vinstintressen och ges tillräckliga resurser. Den medicinska säkerheten och kvinnors välmående får aldrig kompromissas bort i jakten på vinst. Blivande föräldrar ska alltid kunna känna sig trygga med att de blir väl omhändertagna och får en fullgod vård innan, under och efter förlossningen.

4. Individualiserad föräldraförsäkring

En jämställd föräldraförsäkring är grunden för en jämställd arbetsmarknad och ett jämställt familjeliv. Det ojämställda uttaget av föräldraförsäkringen är den viktigaste anledningen till varför kvinnors position på arbetsmarknaden är strukturellt sämre än männens. Det leder också till lägre pensioner och ekonomiskt beroende. Det är oförsvarligt att en statlig försäkring cementerar ojämställdhet. Därför måste politiken ta sitt ansvar och individualisera föräldraförsäkringen.

Kön, könsidentitet, sexualitet eller klass ska aldrig vara ett hinder för en människas frihet. Vi kommer att driva på för att allas rätt till reproduktiv och sexuell hälsa hamnar högt upp på den politiska dagordningen.

Elinor Odeberg, ordförande Rebella Unga S-kvinnor och landstingskandidat Socialdemokraterna i Stockholm
Matilda Malmquist Glas, Rebella Unga S-kvinnor
Johanna Pettersson, Rebella Unga S-kvinnor
Yasmin Hussein, Rebella Unga S-kvinnor

Rebella Unga S-kvinnor är en socialdemokratisk förening som organiserar unga progressiva kvinnor i Stockholm. Läs mer om kampanjen på rodaveckan.se