Karin Båtelson, ordförande Sjukhusläkarna och Sten Östenson, överläkare i kardiologi och styrelseledamot Sjukhusläka

REPLIK Försäkringskassan tar inte hänsyn till den medicinska bedömningen av patienten, utan eftersträvar att läkaren följer en mall. Vi tror att ett ökat medicinskt perspektiv och ett ökat samarbete mellan Försäkringskassan och hälso- och sjukvården vore bra, skriver Sjukhusläkarna. 

Vi förstår, som Nils Öberg skriver i Dagens Arena, att de intresseavvägningar som ska göras i sjukförsäkringen är många och ytterst komplexa. Men det övergripande målet måste oavsett vara en rättssäker motivering i beslutet, vilket förutsätter en förståelse av innebörden i de medicinska underlagen hos utredarna. För att underlätta detta tror vi att ett ökat samarbete med hälso- och sjukvården vore bra.

Sjukhusläkarna ställer sig i huvudsak positiva till det som föreslås i utredningen, eftersom samtliga förslag ska underlätta för sjukskrivna att återgå i arbete. Tyvärr är en erfarenhet att Försäkringskassan de senaste åren inte tar hänsyn till den medicinska bedömningen av patienten, utan eftersträvar att läkaren följer en mall där sjukdomen ska omformuleras så att den passar in i denna bedömningsmall.

En sjuk patient kan bedömas som tillgänglig för arbetsmarknaden, trots att läkaren utifrån medicinska grunder inte ser personen som arbetsför

Det ser alltså korrekt ut på pappret, men gör att en sjuk patient kan bedömas som tillgänglig för arbetsmarknaden, trots att läkaren utifrån medicinska grunder inte ser personen som arbetsför. Att Försäkringskassan inte samarbetar mer med hälso- och sjukvården är synd, också utifrån perspektivet att patientens rehabilitering brukar gå bäst om flera aktörer samarbetar.

Sjukhusläkarna vill se:

Ökat samarbete mellan Försäkringskassan och sjukvården med kontinuerliga avstämningsmöten och utarbetade samarbetsrutiner

Möjligheter att göra inspel utanför den snäva bedömningsmall som finns i nuläget

Mer funktionella utlåtanden till Försäkringskassan – något som kräver ökat medicinskt perspektiv – kan göra stor skillnad för den enskilde patienten, liksom det kan underlätta för läkaren i det vardagliga arbetet. Det låter därför bra att Försäkringskassan har inlett ett omfattande utvecklingsarbete för att öka kvalitén i utredningarna. Då hoppas vi att man också tar hänsyn till det medicinska perspektivet och behovet av ett ökat samarbete.

Karin Båtelson, ordförande Sjukhusläkarna

Sten Östenson, överläkare i kardiologi och styrelseledamot Sjukhusläkarna

Läs mer: Vi förstår inte Försäkringskassan