Ledare Att påstå att det är reduktionsplikten i sig som ökar priset vid pump är att gå fossillobbyns ärenden. 

Ok, vi tar det från början. 

Reduktionsplikten handlar egentligen inte alls om priset vid pump.

Plikten att blanda i fossilfritt bränsle i bensin och diesel är ett sätt att minska klimatutsläppen. 

Utsläppen från inrikes transporter står för en tredjedel av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser. Reduktionsplikten gör en enorm skillnad.

Tidöpartierna har beslutat att reduktionsplikten ska minskas till 6 procent för både bensin och diesel, från dagens 7,8 respektive 30,5 procent.Det kommer att öka utsläppen med sex miljoner ton koldioxid. Det motsvarar vad 67 oljeeldade Karlshamnsverk skulle släppa ut på ett år, räknat på 2021 års förbrukning.

Sänkt reduktionsplikt kommer att öka utsläppen. Utan att priset vid pump sänks. 

Det är nämligen inte reduktionsplikten som på avgör vad det kostar att tanka i Sverige. Utan bensinbolagens prissättningsmakt. 

Det visade bensinbolagen med all önskvärd tydlighet när den förra regeringen sänkte drivmedelsskatten i maj 2022. Bolagen  sänkte visserligen priset med exakt lika mycket som skattesänkningen. Men innan dess hade de höjt priserna. Och direkt efter den 1 maj började priset att stiga igen, en ”upphämtningseffekt”. Inom loppet av en månad hade 40 procent av skattesänkningen på bensin gått rakt ner i fickorna på bensinbolagen, och till oljeshejkerna i Saudiarabien och Kuwait. 

Vi måste så snart som möjligt sluta bränna bränslen. Men på vägen dit är biobränslen ett viktigt fossilfritt alternativ.

 

När Tidöpartierna försökte sänka bensin- och dieselpriserna genom att sänka drivmedelsskatten den 1 januari 2023 hände samma sak. Priset höjdes innan skattesänkningen. Sedan sänktes det höjda priset. Med 14 öre. I två dagar. Sedan kickade upphämtningseffekten in och oljebolagen kunde utnyttja skattesänkningen för att öka sina vinstmarginaler. Vilket framförallt gynnas ett antal islamistiska diktaturer i Mellanöstern som svenska skattebetalare alltså subventionerade med många dyrbara skattemiljarder. Sänkningen av drivmedelsskatten kostade skattebetalarna 6,73 miljarder kronor, och var regeringens största nya satsning i budgeten.

Oljemarknaden är ett oligopol, och eftersom Sverige inte har någon egen oljeproduktion är vi i princip utelämnade till priserna på den internationella oljemarknaden. Däremot har vi en stor potential att bli en ännu större producent av både biobränslen och billig el.

Idag höjer reduktionsplikten priset. Så måste det inte vara. Det är fullt realistiskt (och helt nödvändigt) att fossilfria bränslen blir billigare än bensin och diesel. Så att det lönar sig att tanka grönt.

Viktigast är så klart att ställa om till eldrift. Vi måste så snart som möjligt sluta bränna bränslen. Men på vägen dit är biobränslen ett viktigt fossilfritt alternativ. De flesta dieselbilar kan idag gå på 100 procent HVO (förnybart drivmedel för dieselmotorer). Problemet är att vi som tankar grönt straffas med ett högre pris vid pump. 

Här har Ebba chansen att bli biobränsle-Busch med svenska folket. 

Priset på biobränslen är i grunden en funktion av tillgång och efterfrågan. 

Öka tillgången genom att ge biobränsleproducenterna trygga villkor så att de vågar investera i ökad produktion – istället för att dra undan mattan för dem genom att sänka reduktionsplikten. 

Minska efterfrågan genom att ge fler chansen att köpa elbil (varför inte en folkelbil som V föreslagit) – istället för att avskaffa klimatbonusen för elbilar. 

Framförallt: minska efterfrågan genom en kraftig utbyggnad av billig kollektivtrafik (inför till exempel MP:s Sverigekort istället för de prishöjningar som tvingas fram av regeringens svältkur för välfärden) och stötta kollektivresandet med ett klimatsmart reseavdrag (istället för att – som Ebba Buschs regering gjorde – återgå till det reseavdrag som ger mest till SUV-männen från Täby).

Att påstå att det är reduktionsplikten i sig som ökar priset vid pump är att gå fossillobbyns ärenden. Energi- och näringsministern kan välja att ställa sig på den fossilfria sidan istället. Och sänka drivmedelspriserna på riktigt.