Martin Linder

Att kompromissa kring förändringar i anställningstryggheten för att få en ny regering på plats är en dålig idé. Vi vet att utmaningar på arbetsmarknaden bäst hanteras via förhandling och avtal mellan fack och arbetsgivare, skriver Unionens ordförande Martin Linder.

Fackförbundet Unionen företräder 650 000 medlemmar i den privata sektorn. Vi är ett partipolitiskt obundet fackförbund som alltid arbetar med våra medlemmars bästa i fokus.

Vi driver politiska frågor som våra medlemmar beslutat om. Hur en regering formeras är däremot en fråga för talmannen och partierna, inte för Unionen.

Vi blir djupt oroade när vi nu ser att allt fler politiker är beredda att förhandla om anställningstryggheten för att få inflytande över regeringsbildningen. Det är en dålig idé!

Vi är medvetna om att det finns utmaningar på dagens arbetsmarknad. Många arbetsgivare skriker efter arbetskraft samtidigt som hundratusentals personer inget hellre vill än att få ett jobb. Arbetsmarknaden står också inför stora utmaningar i och med digitalisering, globalisering och den demografiska utvecklingen.

Om politiker går in och försämrar med hjälp av lagstiftningen går man arbetsgivarna till mötes och förändrar samtidigt balansen på arbetsmarknaden i grunden.

Men utmaningarna löses inte genom politiskt beslutade sänkta lägstalöner eller genom att göra försämringar i turordningsregler. En politisk reglerad arbetsmarknad skulle riskera det system som gjort Sverige till det framgångsrika land det är i dag.

Om politiker går in och försämrar med hjälp av lagstiftningen går man arbetsgivarna till mötes och förändrar samtidigt balansen på arbetsmarknaden i grunden.

Det är arbetsgivare och arbetstagare som via förhandling och kompromissvilja har gjort Sverige till den ledande industri- och kunskapsnation vi är idag.

Den svenska partsmodellen, och har varit, en garant för tillväxt och stabilitet. Och den har gynnat både arbetstagare och arbetsgivare, men också hela samhället i stort.

Det är viktigt att förstå effekten av att förändra balansen på arbetsmarknaden. Jag menar att det är ett misstag som skulle slå mot grunden i den svenska partsmodellen.

Unionen avråder starkt från detta. Då ändrar man samtidigt i förutsättningarna för befintliga och viktiga avtal.

Fackförbund och arbetsgivare har en lång historia av att via förhandlingslösningar bidra till högre produktivitet och tillväxt. Arbetsmarknadens parter axlar det ansvaret varje dag och kommer göra så även i framtiden.

I stället för politiskt beslutade lägstalöner har till exempel Unionen, LO och Svenskt Näringsliv tillsammans tagit fram förslaget om etableringsanställningar, en unik lösning med syfte att underlätta inträdet på arbetsmarknaden och skapa ordning och reda i insatserna för nyanlända och långtidsarbetslösa.

Det är en stabil och långsiktig lösning som arbetsmarknadens parter står bakom – ingen vinner på att förslaget politiseras.

Turordningsreglerna beskylls ofta för att leda till en stelbent arbetsmarknad där kompetens inte tas tillvara. Men det är en myt. I själva verket finns det redan i dag stor flexibilitet.

Via kollektivavtalen har företagen goda möjligheter att behålla nödvändig kompetens vid neddragningar. Det bygger dock på att turordningsreglerna finns där som grund för förhandling som den yttersta garanten för att ingen ska behandlas godtyckligt vid uppsägningar.

Det har lett till det omställningsavtal mellan parterna som innebär att den som blir uppsagd får stöd att hitta en ny anställning, utbilda sig eller starta företag. För Unionens medlemmar genom Trygghetsrådet TRR. I gengäld har arbetsgivarna fått större möjligheter att behålla nyckelkompetens.

Om förutsättningarna för omställningsavtalet rycks undan finns risken att stödet till uppsagda personer istället måste hanteras av staten, exempelvis genom Arbetsförmedlingen. Det är svårt att se hur ett förstatligande av väl fungerande partsgemensamma lösningar skulle leda till en mer effektiv eller kvalitativ stödverksamhet.

Unionen är Sveriges största fackförbund. Vi och våra 650 000 medlemmar är alltid beredda att diskutera hur vi bäst rustar Sverige för framtiden.

För oss är det dock självklart att vägen till tillväxt och ett tryggt och utvecklande arbetsliv inte går via ökad statlig inblandning. Politiker, håll er borta från anställningstryggheten!

Martin Linder är ordförande i Unionen.