Kajsa Dovstad

replik Privata aktörer kan både kapa kostnader och förbättra vårdkvaliteten för patienterna. Det är svårt att se varför Region Stockholm ska fortsätta driva Södersjukhuset när resultaten uteblir, skriver Timbros Kajsa Dovstad.

Privat drivna Capio S:t Görans sjukhus levererar mer vård för pengarna än regiondrivna Södersjukhuset, vilket inte beror på att den sistnämnda har sämre förutsättningar. 2014 var slutenvården på SÖS och S:t Göran lika effektiv, mätt i kostnad per DRG-poäng (standardiserat sätt att mäta vård per krona). Fem år senare var vården på S:t Göran 34 procent mer effektiv. DRG tar hänsyn till om sjukhusen har olika förutsättningar – så stor skillnad i kostnad per DRG-poäng kan alltså endast förklaras med att Södersjukhuset har sämre produktivitet. Tyvärr saxar Södersjukhusets ledning från min rapport och skyller ifrån sig. Ledningen borde i stället fokusera på att ge bättre vård till patienterna, som får vänta längst i Sverige på akuten.

Vänsterpartiets regionråd Jonas Lindberg menar att en privatisering av Södersjukhuset vore ett stort misstag och ett marknadsexperiment. Lindberg har rätt i att vissa vårdval kan utformas bättre. Till exempel borde vårdvalen för barnmorskemottagningar och gynekologi i Stockholm ändras, så att personalen där kan förstärka bemanningen på förlossningar och akutsjukhus.

Om Vänsterpartiets främsta mål är att vården finns till för patienterna borde Lindberg välkomna privata aktörer.

Att återföra vården i offentlig regi vore dock ett misstag – inte minst eftersom samma negativa fragmentisering i allra högsta grad finns även inom offentligt drivna verksamheter. Till exempel arbetar många sjuksköterskor på offentligt drivna sjukhus enbart dagtid på mottagningar, trots att behovet är störst i dygnet-runt-vården som bedrivs på avdelningar. Läkares utökade subspecialisering skapar dessutom brist på bred kompetens och en medicinsk helhetssyn.

Om Vänsterpartiets främsta mål är att vården finns till för patienterna, inte de styrande politikerna, borde Lindberg tvärtom välkomna privata aktörer. Kostnaden för höft- och knäprotesoperationer har sänkts samtidigt som kvaliteten har höjts efter att vårdval införts. För Vänsterpartiet är tillvaron en kamp mellan kapitalism och socialism. Verkligheten är dock inte svartvit och kan inte reduceras till en strid mellan två intressen.

Enligt Lindberg är Timbros främsta mål att “rasera en generell och solidarisk välfärd”. Jag, som är ansvarig för välfärdsfrågor på Timbro, känner inte till något sådant mål. Verksamheten syftar tvärtom till att bedriva “idéutveckling och opinionsbildning kring marknadsekonomins och den fria företagsamhetens betydelse för ekonomisk tillväxt och välfärd.” Det innebär både att kritisera när utformningen av kvasimarknader brister, och att analysera hur privata aktörer kan bidra mer. Allt talar för att patienterna vinner på om driften av Södersjukhuset upphandlas.

Vänsterpartiets grundidé är att socialismen ska segra, och att ägandet av produktionsmedlen ersätts av “en gemensam förvaltning och utveckling av gemensamma resurser av de arbetandes fria sammanslutning”, för att citera partiprogrammet. Lite mindre Marx och lite mer pragmatism hade gynnat alla stockholmare som söker vård.

 

Kajsa Dovstad
läkare och välfärdsansvarig på tankesmedjan Timbro