Sara Kukka Salam, Jesper Eneroth och Thomas Hammarberg från Socialdemokrater för Tro och solidaritet. Foto: Socialdemokraterna/Bengt Oberger

Israel-Palestina Resultatet av det israeliska valet nyligen innebär risk för ytterligare förtryck av den palestinska befolkningen. Samtidigt fortsätter den politiska splittringen och inget tyder på att det länge uppskjutna valet kommer att hållas i närtid. Det är mer uppenbart än någonsin att omvärlden, inklusive Europa, måste reagera. Det skriver Sara Kukka Salam, Jesper Eneroth och Thomas Hammarberg från Socialdemokrater för Tro och solidaritet.

Israels ockupation av det palestinska folket har nu pågått i 55 år, alltsedan kriget 1967. Löften som under dessa år getts palestinierna om frihet och ett eget land har ständigt svikits. Talet om en ”tvåstatslösning” har inte följts upp med nödvändiga politiska åtgärder. Omvärlden har ständigt skjutit det projektet på framtiden. Det var också vad den amerikanske presidenten Joe Biden gjorde vid sitt besök i området tidigare i år.

Att Israels politik mot palestinierna fått pågå så länge utan effektiva motåtgärder är ett svårt misslyckande för det internationella rättssystemet och våra normer om mänskliga rättigheter.

Att Israels politik mot palestinierna fått pågå så länge utan effektiva motåtgärder är ett svårt misslyckande för det internationella rättssystemet och våra normer om mänskliga rättigheter. Övergreppen mot palestinierna har inte lett till reaktioner i omvärlden som dessa systematiska kränkningar skulle motivera. 

Den långvariga ockupationen är i sig ett folkrättsbrott. Att de palestinier som drevs bort före och under kriget 1948 därefter hindrades från att återvända hem stred också mot FN-beslut. Det är den kränkningen som är orsaken till att många palestinier – och deras ättlingar – tvingades bli flyktingar i andra länder. 

Blockeringen av Gaza, som nu pågått i 15 år och orsakar nödläge för många boende där, strider också mot vad som enligt internationell rätt är tillåtet av en ockupationsmakt. Samma gäller den illegala inflyttningen av hundratusentals judiska bosättare till Västbanken liksom de frekventa vräkningarna av palestinier i det området. Även annekteringen av östra Jerusalem genomfördes med ett illegalt beslut. Den utsträckta mur som byggdes för att förhindra oönskad palestinsk närvaro placerades så att den kom att inkräkta på palestiniers jordbruk och i vissa områden förstöra deras framtida odlingsmöjligheter.

Den israeliska regimen agerar i praktiken som om den hade full rätt att styra Västbanken och Gaza som den själv föredrar och utan hänsyn till folkrätt eller vad invånarna i de områdena önskar. För palestinierna innebär det långtgående maktlöshet och påtvingad fattigdom som också drabbar barnen. Israeliska bosättare tränger undan palestinier från deras mark. De lever under israelisk lagstiftning medan palestinierna i samma område styrs av en militärlagstiftning. Ett växande problem är antalet allvarliga övergrepp som drabbat boende palestinier av våldsmakare bland inflyttade bosättare. 

Seriösa internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch – och israeliska B’Tselem – har efter ingående analys dragit slutsatsen att verkligheten i dagens Israel återspeglar de problem som definieras i FN:s apartheidkonvention. Den konventionen handlar om systematiskt förtryck av en folkgrupp med syfte att upprätthålla en ojämn maktordning och bevara den över längre tid. Det finns tyvärr täckning för denna kritiska bedömning i detta fall. 

Från israelisk sida framhålls ibland att regimen tvingas till drastiska åtgärder för att skydda den egna befolkningens säkerhet. Det har förekommit våldsamma reaktioner från palestinier genom åren, i en del fall rena terroraktioner. De måste fördömas, men de handlingarna rättfärdigar inte de israeliska kränkningarna av folkrätten. Som den överlägset starka parten i denna konflikt har den israeliska regimen ett ansvar för att skydda alla berördas säkerhet. De metoder som hittills brukats av den israeliska makten har haft motsatt verkan.

Det är uppenbart att det inte blir någon verklig fred utan rättvisa för palestinierna. Ockupationen måste hävas och tvåstatslösningen förverkligas. Detta kommer inte att ske utan en dominerande internationell styrning. Erfarenheten av de gångna 55 åren visar att USA, oavsett president, inte klarar uppgiften att säkerställa en rättvis lösning av konflikten. Logiskt vore att Förenta Nationerna fick aktivt stöd av flera oberoende medlemsländer, inklusive Sverige, att tackla denna djupt infekterade och svårlösta konflikt. 

Vi måste inse att den palestinska situationen inte längre kan ignoreras. Vad som nu sker är djupt orättvist mot ett helt folk. Det underminerar respekten för internationell rätt och mänskliga rättigheter, och bäddar för ytterligare våld i en sårbar region.  

Sara Kukka Salam, ordförande, Socialdemokrater för Tro och Solidaritet 

Jesper Eneroth, vice ordförande, Socialdemokrater för Tro och Solidaritet

Thomas Hammarberg, styrelseledamot, Socialdemokrater för Tro och solidaritet