Foto: Bengt Oberger/Pixabay

Slutreplik Det är uppenbart att en internationell medverkan behövs om det ska kunna bli några förhandlingar mellan israeler och palestinier. Det skriver Thomas Hammarberg i en slutreplik. 

Utgången av det israeliska valet ökar risken för ytterligare förtryck av den palestinska befolkningen. Det skrev jag tillsammans med  Sara Kukka Salam och Jesper Eneroth i dessa spalter nyligen. Vi skrev bland annat att övergreppen mot palestinierna kränker folkrätten och måste få ett slut. Två företrädare för israeliska vänföreningar svarade med invändningar. Kristofer Åberg menade att det var naivt att tro att palestinierna ville ha en tvåstatslösning och Martin Blecher skrev att FN hade ett snedvridet fokus på Israel

Den israeliska regeringen har visat att den inte vill ha några verkliga förhandlingar med palestinska representanter.

Sara Kukka-Salam, Jesper Eneroth och jag påpekade i vår artikel att Israels ockupation av palestinska områden, som nu pågått i 55 år, strider mot folkrätten. Vi nämnde vidare att instängningen av Gaza sedan 15 år också kränker internationella rättsprinciper.  Vi påminde vidare om att den illegala invandringen av israeliska bosättare till Västbanken fortsätter trots fördömande av FN:s Säkerhetsråd. Den palestinska befolkningen trängs undan. Vi pekade också på andra pågående kränkningar av folkrätten. Vi nämnde samtidigt att våldshandlingar från palestinska grupper, i vissa fall som rena terroraktioner måste fördömas.  

Martin Blecher undvek i sitt inlägg att kommentera de folkrättsliga aspekterna men hänvisade till en amerikansk FN-ambassadören som sagt att det internationella samfundet inte kan påtvinga fred mellan parterna.  I praktiken innebär det att vi skulle acceptera fortsatta kränkningar av folkrätten. Den israeliska regeringen har visat att den inte vill ha några verkliga förhandlingar med palestinska representanter. Konflikten kommer att fortsätta och troligen förvärras ytterligare.  Kristofer Åberg spred i sitt inlägg uppgifter om att ”93 procent av palestinierna hyser antisemitiska ståndpunkter” och att ”palestinsk public service sänder barnprogram om att döda alla judar”. Spridningen av sådana förvrängda påståenden hör inte hemma i en saklig diskussion.  

Vi som haft möjlighet och ambition att träffa såväl israeler som palestinier på plats har insett att gapet mellan de två nationerna är bråddjupt och den ömsesidiga förståelsen minimal. Detta är självklart ett hinder för meningsfulla överenskommelse direkt mellan parterna. Numera görs inte ens några försök.  Det är uppenbart att en internationell medverkan behövs om det ska kunna bli några förhandlingar, och meningsfulla sådana. Det är den enda vägen att uppnå en verklig rättvisa. 

Thomas Hammarberg , Tidigare riksdagsledamot och Europarådets kommissionär för mänskliga rättigheter. Nu medlem i  Socialdemokrater för tro och solidaritet.