Foto: Göteborgs universitet/Pixabay

Israel-Palestina upplever nu den största våldsvågen på många år. Bara i januari har mer än 35 palestinier och sju israeler dödats, enligt medieuppgifter. Isabell Schierenbeck, statsvetare som följt Israel-Palestinafrågan på nära håll i många år, är pessimistisk till en fredlig lösning på konflikten.

– Jag upplever att folket på båda sidor gett upp hoppet, säger hon i veckans avsnitt av Magasinet.  

Isabell Schierenbeck menar att det finns flera orsaker till det ökade våldet i regionen just nu.  

– Man kan dels se det från ett längre perspektiv och den situation som råder på Västbanken med den israeliska ockupationen och ett försvagat palestinskt självstyre. En bidragande faktor i närtid är den nya israeliska regeringen som är den mest högerextrema regering vi haft sedan Israel etablerades.

Två gånger tidigare har det skett större palestinska uppror, så kallade intifador. Den första 1987 och den andra 2000. I takt med det ökade våldet börjar allt fler tala om risken för en tredje intifada. Isabell Schierenbeck utesluter inte att det kommer att ske. 

– Jag har länge trott att det inte var möjligt. Men nu ser jag en tilltagande risk för det. Den här våldsvågen i kombination med troliga förändringar vad gäller det israeliska styret av Västbanken skulle kunna vara en trigger som utlöser någon form av nytt uppror eller protestvåg på Västbanken. 

Men det finns också saker som talar emot att vi kommer att få uppleva en tredje intifada, enligt Isabell Schierenbeck.  

– Den israeliska militärens närvaro och kontrollen över Västbanken är så pass stor fortfarande. Så det är med viss tvekan jag säger att vi kommer att få se en tredje intifada. 

De flesta fredsinitiativ i konflikten har handlat om en så kallad tvåstatslösning, där en israelisk och palestinsk stat existerar sida vid sida. Men Isabell Schierenbeck  menar att det i dag är väldigt få, både israeliska palestinier och israeliska judar, som tror på en tvåstatslösning. Den andra intifadan och byggandet av en mur mellan Israel och Västbanken har gjort att många nu tappat hoppet. 

– Det är väldigt tydligt att den här frågan spelar allt mindre roll i israelers vardag. Sen Osloavtalen och den positiva framtid man då såg, så har förhoppningarna grusats allt mer med åren. Det blev en ny intifada och muren byggdes. Jag upplever att folket på båda sidor gett upp hoppet. 

Isabell Schierenbeck tror inte att våldet i regionen kommer att minska. Hon ser snarare en risk för eskalering.

– Jag tror att vi kommer se samma nivå eller ytterligare en nivå av våld nu framöver. Jag tror inte parterna lyckas lugna ned det själva och jag har svårt att se att det kommer att finnas tillräckligt starka internationella påtryckningar för att förändra situationen som nuläget är, säger hon. 

Vad krävs då för att hitta en fredlig samexistens mellan israeler och palestinier på lång sikt? Och är en sådan samexistens ens möjlig. Isabell Schierenbeck är skeptisk. 

– Det måste till ett nytt och modigare ledarskap som är villiga att tala om kompromisser. Som det ser ut nu så ökar sympatierna med högern på den israeliska sidan och folk upplever att det inte spelar någon roll vilka eftergifter man gör. Det är ändå aldrig tillräckligt. På den palestinska sidan finns det en ny generation som inte kommer ihåg Osloavtalet utan bara en ganska brutal ockupation, där de hela tiden förnedras eller får utstå våld i konfrontation med israelisk militär och bosättare. Så jag har väldigt svårt att se att man även på lång sikt kommer få till stånd någon typ av lösning.  

Ni kan lyssna på hela poddavsnittet här eller på andra ställen där poddar finns.