Zsuzsanna Szelényi

debatt Försvarare av amerikansk demokrati skulle ha något att lära av att studera hur Orbán lyckades ta makten över den ungerska staten, skriver förra Fidesz-politikern Zsuzsanna Szelényi.

Att Trump motvilligt låter övergångsfasen fortskrida har gett nytt liv åt frågan ”Kommer han att ge upp makten eller inte?”. Men det finns en mycket viktigare fråga. Även efter att president Biden är säkert installerad: har Trump oåterkalleligt skadat grunden för den amerikanska demokratin?

Genom att försöka ogiltigförklara rösterna från miljoner amerikaner har Trump lett USA i en farlig riktning. USA är nu ett uppdelat land där rättsstaten är försvagad och hotad. Scenariot är inte helt olikt Viktor Orbáns valnederlag i Ungern för arton år sedan. Orbáns svar på sin egen knappa förlust var att komma tillbaka för en andra och tredje mandatperiod. Försvarare av amerikansk demokrati kanske skulle ha något att lära av att studera hur Orbán lyckades ta makten över den ungerska staten.

Orbán bad då sina anhängare att samla in oegentligheter i valen och rapportera dem till den snabbt etablerade ”Demokratilinjen”– “Vi kan inte vara i opposition, eftersom nationen inte kan vara i opposition!” deklarerade Orbán. Baserat på hundratals anklagelser om bedrägeri, utmanade hans parti, Fidesz, resultatet av landets parlamentsval.

Orbán accepterade så småningom valresultatet och lämnade premiärministerposten utan att träffa sin efterträdare. Dock inte utan att samla sina anhängare och sprida sina nationalistiska, hegemoniska ambitioner med budskapet att hans politiska rivaler var under utländskt inflytande, och att bara han representerade riktiga ungrare.

Med en växande frustration i landet formades Fidesz till en mer enhetlig rörelse. Så kallade ”medborgerliga kretsar” bildades över hela landet som länkade samman hundratals patriotiska, kyrkobundna, kulturella och lokala politiska grupper och många småskaliga företag, som, oavsett om det var av egenintresse, ideologisk sympati eller båda, stod enade med Orbán. Frustrationen över valnederlaget 2002 enade Orbáns politiska läger, och på några år konsoliderade han framgångsrikt sitt ledarskap till höger.

Orbán tog tillfället i akt att avslöja ”valbedrägerier” och ifrågasätta legitimiteten för hela valet.

Orbáns radikalism och splittrande personlighet hindrade Fidesz från att få majoritet i valet 2006 fastän han hade den bäst organiserade väljarkåren. Trots att partiets elit började leta efter en mer moderat ledare, lyckades Orbán hålla sig kvar. Sex månader efter valet läcktes ett internt tal av den nyvalda socialistiska premiärministern Ferenc Gyurcsány, där han erkände för sina partikamrater att partiet undanhållit information om ekonomins verkliga tillstånd till väljarna under valkampanjen. Gyurcsány erkände i talet att ”Vi ljög morgon, natt och kväll”.

Orbán tog tillfället i akt att avslöja ”valbedrägerier” och ifrågasätta legitimiteten för hela valet. Orbán flyttade den politiska arenan från parlamentet till gatorna. Under flera månader hindrade Fidesz parlamentets arbete varhelst de kunde – inklusive genom att ta bort en skyddande avspärrning för att tillåta demonstranter närmare byggnaden. Den långvariga oordningen underminerade legitimiteten för den socialistledda regeringen och när finanskrisen slog till 2008, drevs den härskande koalitionen till bristningsgränsen. Fidesz hade bara att vänta – och 2010, med stor majoritet, var partiet tillbaka i maktens korridorer. Som Orbán sa, “vi behöver bara vinna en gång, men vi måste vinna stort”.

Under de senaste tio åren har Orbán och hans enpartiregering ändrat konstitutionen och lagarna i valsystemet. Nyligen föreslogs en ny lag för att göra det svårare för oppositionspartier att samarbeta på en ”anti-Orbán-plattform”. Regeringens medieannonsering har använts för att belöna organisationer och företag som är lojala mot regeringen. Orbán har fyllt de demokratiska institutionerna med sina vänner och byggt upp ett sofistikerat korruptionssystem, och det finns anklagelser om att hans krets erbjuds gynnsamma villkor under tilldelningen av offentliga anbud.

Liksom andra högerpartier har Fidesz ändrat position under det senaste decenniet. De skapar nu inte stöd genom optimism utan genom ilska, girighet och missnöje. Rationalitet och kompromisser är nu allt svårare att hitta på båda sidor av Atlanten.

USA har traditionellt haft ett starkt och positivt inflytande på den globala politiska kulturen. Trumpism och presidentvalet 2020 har dock undergrävt detta påstående. Demokratiska institutioner och maktbalansen har fragmenterats och konsekvenserna kan bli långtgående.

I Ungern skulle grundlösa ifrågasättanden av val en gång i tiden inneburit dåligt rykte för en politiker. Men den sofistikerade digitaliserade politiska infrastrukturen och strategin av permanent kampanjande som Fidesz har infört har gjort det möjligt för Orbán att undvika ansvarsskyldighet trots att han ytterligare berikat sina vänner. Detta kommer samtidigt som sprickor uppstår i landets hälsosystem.

Orbán – som Trump – kräver att motståndarna demoniserar honom. Oavsett om det är den internationella filantropen George Soros, landets romska befolkning eller EU, finns det alltid en syndabock för premiärministerns misslyckanden. Detta bevisades nyligen, när Orban riktade anklagelser om ”korruption” mot EU-ledare och Soros, samt la ett veto mot EU:s återhämtningsfond i protest mot uppfattningen att EU-subventioner skulle kopplas till hur långt medlemsstaterna var villiga att upprätthålla rättsstaten.

Det är tveksamt om de ungerska medborgarna nu kan avsätta Fidesz från makten. Att ha nått denna punkt inom ett decennium visar hur lätt det är att gå blint in i en autokrati. Förhoppningsvis kommer Trumps beteende i USA – och Orbáns i Europa – vara ögonöppnande för alla demokrater och övertyga dem både till vänster och höger att det är dags att utmana autokratiska politiker. Demokratin står på spel i såväl USA som Europa. Politiker, oberoende medier och medborgarrörelser måste inse att i denna tid av polarisering kommer demokratiska institutioner, rättsstatsprincipen och maktbalanser samtliga att försvinna om vi inte är villiga att gå samman för att skydda dem.

Zsuzsanna Szelényi är en ungersk före detta politiker och representerade Fidesz i ungerska parlamentet från 1990 till 1994. Hon har även varit parlamentsledamot för det ungerska partiet Együtt 2014–2018.

Översättning från engelska: Izabella Martins Grapengiesser