Olle Johnsson och Edvin Mårtenson

debatt Ungern har röstat för att förbjuda spridning av information om HBTQ-personer och samkönade äktenskap till unga. Beslut som dessa måste bemötas på hårdast möjliga vis. EU måste därför omedelbart införa ett demokratilås för EU-stöd, skriver representanter för Liberala Ungdomsförbundet.

Under måndagskvällen samlades tusentals ungrare utanför det ungerska parlamentet för att protestera mot ett nytt lagförslag som presenterats av den ungerska regeringen. Lagförslaget innebär att all skildring och uppmuntran till könsidentiteter som skiljer sig från det kön som någon föds med, könskorrigering och homosexualitet förbjuds i skolor för personer under 18 år. Dessutom kommer icke-statliga organisationer inte längre få tillhandahålla sexualundervisning.

Lagen är ett stort bakslag för de individuella friheterna och riskerar att leda till att HBTQ-personer stigmatiseras ytterligare i Ungern. Lagförslaget är ännu ett steg ifrån EU:s gemensamma värden kring demokrati och mänskliga rättigheter. Läget i Ungern är akut, sedan Orbán tillträdde som premiärminister 2010 har landet rasat på Freedom House rankning över politiska och civila rättigheter.

Tiden är sedan länge inne för EU att rensa upp på sin egen bakgård och vägra acceptera medlemsländer som väljer att fullständigt ignorera EU:s grundläggande rättigheter. Liberala Ungdomsförbundet kräver därför följande:

  • EU-fördragets artikel 7-förfarande är idag det absolut skarpaste sanktionsverktyget som EU kan använda mot medlemsländerna. Men trots att det idag redan är initierat mot Ungern och Polen så har inga sanktioner införts. För att få till ett mer effektivt artikel 7-förfarande måste tydliga tidskrav, utförliga processuella regler och krav på transparens införas.

  • Ungern är idag, trots sin vägran att förhålla sig till EU:s grundläggande spelregler, en av EU:s största mottagare av ekonomiskt stöd. För oss är detta fullkomligt obegripligt. Tyvärr har EU-kommissionen hittills inte implementerat det demokratilås som infördes i den senaste budgeten, något Europaparlamentet nu valt att ställa kommissionen inför rätta för. EU-kommissionen kan inte böja sig för auktoritära regeringar – demokratilåset måste implementeras innan några utbetalningar genomförs ifrån coronafonden.

  • Självklart hoppas LUF att Orbáns tid vid makten i Ungern avslutas i valet nästa år, så att landet kan byta kurs. Skulle det dock visa sig att Ungern eller andra medlemsländer fortsätter röra sig bort ifrån de gemensamma värdena kring demokrati och mänskliga rättigheter så ska det vara möjligt att utesluta ett land ur unionen. Givetvis ska detta ses som ett sista alternativ men likväl ska det stå klart för medlemsländer att en plats i EU inte kan tas för givet.

Situationen i Ungern, Polen och andra medlemsländer visar på att EU är i stort behov av förändring på ett institutionellt plan och från LUF:s sida hoppas vi att den pågående medborgardialogen, konferensen om Europas framtid, ska leda fram till en diskussion om vilket EU vi vill se i framtiden. Ska förändring komma till krävs det dock att Sveriges regering engagerar sig i diskussionen om framtidens EU istället för att ständigt dra i handbromsen när det kommer till förslag om hur EU kan förändras.

För oss är det självklart att ett land som för en politik byggd på homofobi och hatisk retorik inte har någon plats i EU.

 

Olle Johnsson
utrikespolitisk talesperson Liberala Ungdomsförbundet

Edvin Mårtenson
LUF:s EU-politiska arbetsgrupp