Börje Viberg

Debatt När vi klarat av den viktiga självkritiken måste vi Socialdemokrater snabbt ladda om för att bli ett relevant parti i nästa val. Två frågor är viktigare än några andra, skriver Börje Viberg.

Analyser av Socialdemokraternas stora valnederlag är redan i gång och under åtminstone några månader framöver kommer detta arbete att fortsätta i S-föreningar av olika slag, i arbetarekommuner, partidistrikt och givetvis i partiledningen och den av partiledningen särskilt tillsatta valanalysgruppen.

Det är ett viktigt arbete. Möjligheterna till framgång i nästa val – när detta än kommer – är avhängiga av att vi har tillräcklig vilja till självkritik och att vi klarar av att se klart och väga olika orsaker så korrekt som möjligt.

Och framförallt att vi utifrån dessa analyser, samhällets utveckling och partiprogrammet kan formulera en socialdemokratisk politik som fungerar i nästa val.

För det handlar om att vara relevant – och att uppfattas som relevant av tillräckligt många väljare.

I det arbetet kommer prioriteringar att behöva göras om och om igen.

Samhällets utveckling – nuläge och tendenser – och partiprogrammet är utgångspunkterna.

Mycket kort: Samhället har under ett antal decennier drivit isär på ett antal områden samtidigt som patiprogrammet säger att fria och jämlika människor är den demokratiska socialismens mål.

Det samhälle vi vill bygga kan vi inte bygga vare sig på en mandatperiod eller två. Därför blir det desto viktigare att ange både den övergripande färdriktningen och färdriktningar inom de olika sakområdena.

Så låt oss peka ut två områden som bör vara i blickpunkten  för politiken när vi formulerar vår politik för åtminstone det närmaste decenniet och vår strategi för valet 2022.

Och om vi menar allvar med dessa mål får vi vidta de åtgärder som behövs. Gör vi inte det menar vi inte allvar.

Förhoppningsvis är det inga – eller väldigt få – som, om de tänker efter, accepterar dessa skillnader. Därför bör det vara lätt att formulera mål och delmål för att eliminera/reducera de skillnader som inte beror på genetiska faktorer.

Och om vi menar allvar med dessa mål får vi vidta de åtgärder som behövs. Gör vi inte det menar vi inte allvar.

Självklart inbegriper åtgärder för att skapa ett jämlikare samhälle ur hälso- och livslängdsperspektiv  många samhällsområden. Det bör var en angelägen uppgift för det socialdemokratiska partiets olika nivåer att utveckla sådana åtgärder. Och det är bråttom.

  • Klimathotet: När kommer det stora rådslagsmaterialet som visar att Socialdemokraterna förstår och tar hotet på allvar?

Det är nödvändigt att det på olika nivåer inom partiet skapas en gedigen medvetenhet om de förväntade effekterna av olika höjningar av medeltemperaturen. Och vi behöver snabbt arbeta fram de förslag till åtgärder som måste till om vi ska kunna ge våra barnbarn och deras barn möjligheter att leva/överleva.

Vi kommer att behöva vånda på många stenar. Och det finns ingen tid att förlora. Så när kommer det seriösa studiematerialet inom ramen för ett rådslag för medlemmarna i partiet?

Börje Viberg är ordförande i (S)entrums S-förening i Malmö