Från ledande moderata politiker hörs jubelrop om att fler är i arbete och att sjukfrånvaro och utanförskap har minskat. Men personer med psykisk ohälsa känner inte igen sig i jublet.

Intresseorganisationer som företräder personer med psykisk ohälsa och andra socialt och ekonomiskt utsatta grupper känner inte igen sig i beskrivningarna av en lyckad socialförsäkringsreform.

Från ledande moderata politiker hörs jubelrop om att fler är i arbete och att sjukfrånvaro och utanförskap har minskat. Socialförsäkringsminister Ulf Kristersson och Gunnar Axén som är ordförande i Socialförsäkringsutredningen beskriver förändringarna i Socialförsäkringssystemet som lyckade. Men det är något som inte stämmer i deras analys.

Socialförsäkringsministern tycks mest oroad över den ökande psykiska ohälsan ur ett försäkringsfinansiellt perspektiv och delar därför ut uppdrag som syftar till att begränsa de ökande kostnaderna. I den parlamentariska utredning som pågått i snart tre år har man inte studerat vilka effekter det nya regelverket haft för personer med psykisk ohälsa. Detta är allvarligt för patienterna/brukarna men också för samhället eftersom mycket talar för att det system som infördes 2008 är kontraproduktivt för dessa grupper.

När vi kritiserar Moderaternas analys säger de: Det var väl inte bättre förr – när vi hade en socialdemokratisk regering och så många unga sjukpensionerades! Det är sant att det inte var bättre på den tiden men vad säger då Socialdemokraterna i dag?

Socialdemokraternas talesperson Tomas Eneroth lovar förändringar: regelverket med tidsgränser ska ses över, utförsäkringen ska tas bort och ersättningsnivåerna höjas. Men det är före valet. Frågan är vad som kommer att hända om man sitter i regeringsställning? Om de svagaste gruppernas ekonomi – det som brukar kallas golvet kommer att vara lika viktigt som taket – medelinkomsttagarnas ersättningar vid sjukdom och arbetslöshet?

Hos Miljöpartiet och Vänsterpartiet uppfattar vi att det finns ett stort engagemang i frågor som gäller sjukförsäkringen och ekonomisk utsatthet. Vår förhoppning är att de kommer att trycka på även efter valet. Det finns också ett stort intresse och engagemang för dessa frågor hos socialpolitiker i övriga borgliga partier men de verkar hämmade av alliansdisciplinen och för varken fram kritiska frågor eller förslag.

Vi hoppas de blir kaxigare och mer kreativa efter valet.

Anki Sandberg, samordnare NSPH
Kjell Broström, intressepolitisk ombudsman NSPH