FN:s klimatpanel, IPCC, har samlats i Stockholm för att sammanställa och presentera resultatet av de senaste sex årens klimatforskning. Sverige borde visa ledarskap i det globala omställningsarbetet. Men lite tyder på att regeringen tar klimathotet på allvar.

Även om de sista detaljerna återstår i IPCC:s rapport kommer den att visa att vi snabbt måste bli fossilbränslefria för att klara de globala utmaningarna. Men i den budget som regeringen lade fram i förra veckan finns det inte särskilt mycket som visar att Sveriges politiska ledning tar klimatförändringen på allvar. Av själva reformutrymmet på 24 miljarder satsas bara några hundra miljoner på miljö och klimat.

Några andra spår än några betongsuggor som glömts kvar i centrala Stockholm lämnade inte president Barack Obamas besök för ett par veckor sedan. En av anledningarna till att Obama valde att mellanlanda just här var enligt honom själv att Sverige är ett föredöme när det gäller ren energi och hållbar tillväxt. Statsminister Fredrik Reinfeldt var inte sen att framhålla Sverige som ett föregångsland – och energiminister Anna-Karin Hatt sa inför besöket att det viktigaste hon hade att säga presidenten var ”att det faktiskt är fullt möjligt att kombinera högt ställda miljö-, klimat- och energiambitioner med god ekonomisk tillväxt”.

Det är inte bara fullt möjligt, det är fullständigt nödvändigt. Men tyvärr är regeringens minne kort. Medan andra länder som till exempel Danmark och Frankrike lägger stora program för att investera i grön teknik och miljöomställning missar Sveriges regering åter möjligheten att låta den nödvändiga miljöomställning vi ändå står inför att skapa de nya, hett eftertraktade jobben när de lägger budgeten för 2014.

Med ett reformutrymme på 24 miljarder är det inte bara pinsamt att bara satsa 350 miljoner kronor på miljö och klimat. Det är både ekonomiskt och klimatmässigt oförsvarbart eftersom det både är lönsamt och ger nya friska jobb att ställa om till ett fossilfritt samhälle.

Och det ironiska i sammanhanget är att inget land kan ha bättre förutsättningar för en ambitiös klimatpolitik: många kommuner har mycket högre klimatmål är regeringen, flera företag gör stora klimatinsatser och det civila samhället försöker mobilisera hela samhället för en klimatomställning. Det är dags för Fredrik Reinfeldt att höja ambitionen och göra Sverige till ett fossilfritt land redan 2030.

Regeringen bör genast:

  • se till att våra utsläpp av växthusgaser fasas ut redan till 2030.
  • Införa ett grönt investeringsprogram för ny järnväg och pengar till kommuners klimatomställning.
  • Ge mer resurser till pilotprojekt så att svensk innovativ forskning på klimat och energiområdet kan kommersialiseras.
  • Lägga fast ramarna för en fortgående skatteväxling där koldioxid och energiskatter ökar i utbyte mot bland annat sänkt inkomstskatt och arbetsgivaravgifter .

Övergången till ett samhälle där vi brukar utan att förbruka kräver politik, ledarskap och stora investeringar för att genomföra en ny industriell revolution. Nu är det dags att visa det politiska ledarskapet.

Svante Axelsson, generalsekreterare Naturskyddsföreningen