Ludvig Aspling (SD)

debatt Åsa Lindhagen (MP) vilseleder när hon hänvisar till en för de flesta okänd undersökning för att visa att Sverige är bra på integration. Undersökningen, MIPEX, mäter bara formella regler och rättigheter, skriver Ludwig Aspling, riksdagsledamot för Sverigedemokraterna.

Är Sverige bäst i världen på integration? Om frågan ställs till den före detta jämställdhetsministern Åsa Lindhagen (MP)  är svaret ett otvetydigt ja. Lindhagen har i ett antal debatter lyft undersökningen MIPEX, i vilken Sverige återkommande rankas högst, som bevis.

I årets budgetdebatt påstod Lindhagen bland annat att MIPEX mäter ”hur framgångsrika länder är på integration” och att Sverige rankas i topp tre vilket beror på att mycket görs, bland annat inom civilsamhälle och näringsliv. Om vi tar hennes påstående på allvar så innebär det att Miljöpartiet både driver en helt annan integrationspolitisk agenda än vad partiet kommunicerar utåt, och att Lindhagen på ett cyniskt sätt utnyttjar det faktum att MIPEX är relativt okänt bland svenska väljare.

I budgetpropositionen mäter regeringen de integrationspolitiska resultaten enligt samma kriterier som de flesta anser relevanta, exempelvis skillnader i arbetslöshet och skolresultat mellan in- och utrikesfödda. MIPEX mäter däremot endast formella regelverk, alltså vilken rätt migranter har till socialförsäkringar, bidrag, permanenta uppehållstillstånd med mera. Eller med andra ord, hur mycket pengar länderna spenderar på migranter. Ju mer, desto högre poäng. Faktiskt utfall i form av arbetslöshet eller skolresultat påverkar dock inte betyget.

Undersökningskriterierna gör att den före detta jämställdhetsministerns tal om näringslivets och civilsamhällets betydelse för Sveriges ”framgångar” framstår som mycket märkliga, dessa har ju inte över huvud taget påverkat betyget. Ytterligare en fråga är varför hon inte vill jämföra Sverige enligt de kriterier som regeringen själva använder i sin resultatredovisning.

MIPEX fyller därmed både syftet att visa att Sverige egentligen är bäst och att Miljöpartiet har makt som står helt bortom proportion till dess antal stolar i kammaren.

Svaret är antagligen att Sverige, enligt OECD-rapporten International Migration Outlook har det största gapet mellan in- och utrikes födda vad gäller både sysselsättning (employment rate) och det största skolresultatsgapet enligt PISA-undersökningen, av samtliga 37 länder. Två intressanta frågor kan ställas utifrån detta.

Först och främst, är det en paradox, eller logisk konsekvens att det mest generösa regelverket i OECD genererar gruppens sämsta faktiska resultat? Jag ser det som relativt uppenbart att Miljöpartiets extrema bidragskultur och hårdnackade motstånd mot alla former av krav gör migranterna själva en björntjänst, särskilt i det längre perspektivet. Ytterligare en fråga är om MIPEX:s resultatkriterier egentligen bättre matchar miljöpartiets ideologiska utgångspunkt, jämfört med det faktiska resultaten?

Miljöpartiets medlemstidning publicerade kort efter förra budgetprocessen en triumferande artikel med rubriken Gröna vinster i höstbudgeten – hela listan! En motsvarande artikel med den gröna politikens resultat lyser dock med sin frånvaro. I en situation där Sverige desperat behöver en övergripande integrationspolitisk reform, och Miljöpartiet lika desperat vill blockera detsamma, blir MIPEX ett kvitto på att det gröna strupgreppet runt Löfvens hals håller sig starkt.

Miljöpartiets integrationspolitiska utgångspunkter är egentligen inget mer än en maktdemonstration. MIPEX fyller därmed både syftet att visa att Sverige egentligen är bäst och att Miljöpartiet har makt som står helt bortom proportion till dess antal stolar i kammaren. Skattebetalarna, de svenskar som tvingas bo i närheten av no-go zonernas våld och skottlossningar, eller de migranter som har högre ambitioner än ett liv på bidrag är dock inte av intresse.

Utifrån statsrådets anföranden är det svårt att avgöra om hon iskallt far med osanning eller helt enkelt inte brytt sig om att läsa igenom MIPEX rapport.

 

Ludvig Aspling (SD), riksdagsledamot arbetsmarknadsutskottet