Farligt att blunda för kopplingarna mellan destruktiva manlighetsnormer, rasism, homofobi och andra uttryck för makthierarkier och det våld som följer, skriver ordförande Luis Lineo.

Ett avskyvärt rasistiskt terrorbrott har begåtts av en ung man på en skola i Sverige.

Tre personer är döda, flera är skadade och vi är i chock. Samtidigt som vi sörjer det som hänt försöker vi förstå hur det alls kunnat ske.

Det här hatbrottet har begåtts i ett Sverige. Ett land där rasismen har normaliserats och människor avhumaniseras i en stegvis process. Den som avviker från den rådande normen utpekas som någon annorlunda, någon som är olik ”oss”.

En mental spärr som tidigare funnits är borta och vänner kan i sociala medier posta misstänkliggörande och rasistiska inlägg från extrema och konspiratoriska sajter om tiggare, ensamkommande flyktingbarn och muslimer.

Detta leder i sin tur till våld mot dessa utsatta grupper och märks i exempelvis den våg av attentat mot flyktingförläggningar som vi just nu bevittnar.

En viktig fråga vi alla bör ställa oss nu är hur vi ska kunna förhindra att det händer igen. Ett steg är att erkänna det faktum att det rasistiska våldet, och egentligen allt grovt våld, till största del utövas av individer inom gruppen män.

Det är ingen slump. Forskning visar tydligt att destruktiva normer kring manlighet, sexism och rasism hänger ihop.

Vi i Män för Jämställdhet har dagligen, under många år, arbetat med att förebygga våld genom att fokusera på de destruktiva maskulinitetsnormerna och genom att försöka bryta kopplingen mellan manlighet och våld.

Det extrema och dödliga våldet hänger ihop med det vardagliga våldet som utövas dagligen förutom i sociala medier och i det offentliga rummet även i skolor, på arbetsplatser och innanför hemmets väggar.

Många av de barn och unga vi möter lever i en extremt våldsfylld vardag, med kränkningar i form av rasism, homofobi och sexism. I en skola där vi arbetar fick vi av tioåringar veta att en kille som gråter får frågan om han är ”man eller mus”.

Vad säger det om förväntningarna på att vara en man? Jo, att du ska vara tuff och stark och inte visa att du är ledsen. Om barn får höra det här hela sina liv, om vi vuxna sanktionerar den här typen av manlighet, kan det få allvarliga konsekvenser.

Vi måste synliggöra och diskutera dessa kopplingar mellan destruktiva manlighetsnormer, rasism, sexism, homofobi och andra uttryck för makthierarkier och det våld som följer.

Vi får inte blunda för dessa kopplingar om vi ska kunna förebygga framtida våldsdåd. Det är dags att vi gör upp med dessa destruktiva krafter som finns i vårt samhälle.

Vi behöver alla ta vårt ansvar i vardagen, på nätet, privat och professionellt. Det är allvar nu och vi kan inte vänta!

Luis Lineo, ordförande Män för jämställdhet