Antingen måste Obama hjälpa EU att få till ett globalt avtal eller sluta upp med att sabotera det enda seriösa försök som gjorts att dämpa luftfartens utsläpp. Det skriver Magnus Nilsson (T&E).

Sedan 2012 omfattas flygtrafiken inom, till och från EU av unionens utsläppshandel. EU:s regelverk är inte radikalt men likväl den enda internationella åtgärd av betydelse som vidtagits för att begränsa den skenande klimatpåverkan från den globala flygtrafiken.

Beslutet om utsläppshandeln togs 2008 efter att EU under mer än ett decennium förgäves försökt förmå medlemsstaterna inom ICAO, FN:s luftfartsorgan, att agera. Trots att EU-beslutet in i minsta detalj respekterar ICAO:s regler och alla tänkbara handelsavtal har ett antal icke-europeiska regeringar, anförda av USA:s, mycket aggressivt agerat för att blockera systemet.

Barack Obama har själv signerat en mycket provokativ lagstiftning, beslutad av den amerikanska kongressen, som förbjuder amerikanska flygbolag att lämna sådan information till EU att utsläppshandeln kan fungera. Om EU följer sitt regelverk kommer de flygbolag som inte trotsar lagen inte längre att kunna flyga till EU.

En huvudlinje från de kritiska länderna har varit att regler för utsläppshandel måste beslutas och gälla globalt, det vill säga exakt den linje EU utan framgång under lång tid prövade inom ICAO. För att tillmötesgå kritikerna beslöt EU i mars i år att tills vidare undanta flygtrafik till och från unionen från utsläppshandeln, ”stop-the-clock”. Unionen förklarade sig samtidigt beredd att göra detta undantag permanent, men bara på villkor att man vid den ICAO-kongress som hålls i Montreal i månadsskiftet september–oktober 2013 enas om ett globalt avtal för att begränsa luftfartens utsläpp. Uppnås inget sådant avtal kommer EU:s lagstiftning åter att börja gälla.

De underlag som hittills har läckt ut pekar entydigt på att ICAO för femtielfte gången kommer att uttrycka sin oro över klimatfrågan, samtidigt som beslut om effektiva åtgärder skjuts på framtiden.

Samma vecka som Obama besöker Sverige förbereds besluten vid ICAO-kongressen vid ett informellt möte i Montreal. I och med Obamas besök och att klimatet lyfts fram som en viktig fråga har Fredrik Reinfeldt, Carl Bildt men också de övriga nordiska regeringscheferna en unik möjlighet att sätta press på Obama.

Antingen måste Obama hjälpa EU att få till ett globalt avtal eller måste han och USA sluta upp med att sabotera det enda seriösa försök som gjorts att dämpa luftfartens utsläpp.

Magnus Nilsson, senior campaigner, European Federation for Transport and Environment (T&E)