Anna Kinberg Batra har tydligt bekänt sig till den svenska arbetsmarknadsmodellen. Nu kommer ett utmärkt tillfälle att tydliggöra detta i handling, skriver Ingela Edlund, andre vice ordförande.

Varje år upphandlar det offentliga för mer än 600 miljarder kronor. Oftast med lägsta pris som enda kriterium vid tilldelning av uppdragen. Detta har i flera branscher lett till att seriösa företag inte kan konkurrera med de oseriösa, och ibland kriminella, företag som vinner anbuden.

Vare sig medborgarna, de seriösa företagen eller de löntagare som utför tjänsterna gynnas av detta kortsiktiga sätt att använda offentliga medel.

Våren 2014 kom nya EU-direktiv som tydliggjorde att upphandlare kan ställa krav på att de företag som utför offentligfinansierade tjänster ger sin anställda schysta och trygga arbetsvillkor i nivå med den praxis som gäller på arbetsmarknaden. Arbetsvillkor som ger dem en lön att leva på, försäkringar om något händer på arbetet och pensionsinbetalningar.

Lägg därtill att Sverige är skyldig att garantera anställda i företag som utför offentliga tjänster rimliga arbets-och anställningsvillkor. Något som kan tyckas självklart men tyvärr inte är det i dagens Sverige.

Under våren bereder regeringen ett lagförslag som kommer att läggas på riksdagens bord i höst. Ett förslag som, om det realiseras, kommer att stärka den svenska modellen, stärka våra seriösa och långsiktiga företag och säkerställa att de som städar våra sjukhus, bygger våra bostäder, tar hand om våra gamla och kör våra barn till skolan har det bra på jobbet.

LO vill uppmuntra Moderaternas partiledare Anna Kinberg Batra att säga ja till lagförslaget. På så sätt skulle hon bidra till att aktivt stärka den svenska modellen. Inte försvaga den. Om hon vågar ge kommuner, landsting och stat möjligheten att använda våra gemensamma skattemedel på ett ansvarsfullt sätt kommer det att stärka Sverige.

Moderaterna har hittills tydligt tagit ställning mot att lagstifta i frågan. Anna Kinberg Batra säger alltså nej till förslaget. Argumentet är att det kommer att drabba företagen negativt. LO hävdar det motsatta – det skulle ge seriösa företag som konkurrerar på lika villkor möjlighet att konkurrera med kvalitet i stället för med dåliga anställningsvillkor.

LO och våra medlemsförbund är dagligen i kontakt med företag som inte vinner upphandlingar på grund av att de inte har lägsta pris. Allt fler företag väljer därför att inte lägga anbud i den offentliga affären. De gäller såväl små som stora företag. Det som förenar dem är att de har kollektivavtal, eller villkor i nivå med kollektivavtal, sköter sina skatteinbetalningar och är fokuserade på hållbara lösningar som leder till minskad miljöpåverkan.

Dessa företag och deras anställda är den svenska modellens ryggrad. En modell som knäcks av att välfungerande och långsiktiga företag inte kan konkurrera längre.

Anna Kinberg Batra har med stort eftertryck varit tydlig gällande den svenska modellen och lägstalöner. Inom detta område har hon meddelat att hon inte tänker sätta sig och förhandla om att riva upp den svenska modellen. Men när det kommer till den offentliga sektorns möjlighet att möjliggöra för modellen blir det ett tydligt nej.

LO ställer sig mycket frågande till denna hållning. Förslaget tvingar inte företag att teckna avtal. I stället möjliggör man för kollektivavtalet att bli ramen för vilka krav som man lägst kan ställa i en upphandling. Detta hedrar den svenska modellen och kommer att välkomnas av många företag som idag drabbas hårt av den förvirring som ofta råder kring upphandlingar. Enligt Moderaterna väljer sju av tio företag att inte längre delta i upphandlingar på grund av otydliga kravställningar.

Så ta nu chansen Anna Kinberg Batra och låt den offentliga affären bli den goda affären för både skattebetalare, företag, anställda och de som har behov av offentligt finansierad service.

Ingela Edlund, LO:s andre vice ordförande