Bild: Fredrik Sandin Carlson

I en ny film om Reinfeldts Sverige visar LO upp hur kvaliteten på välfärden har sjunkit. En fungerande välfärd är en nödvändighet och en förutsättning för tillväxt och sysselsättning, skriver bland annat Tobias Baudin, LO:s vice ordförande, i en debattartikel.

LO presenterar nu den andra och avslutande granskningsfilmen om Reinfeldts Sverige. De senaste fem åren har det skrivits över 50 000 artiklar som berör brister i välfärden. Det innebär mer än 27 artiklar per dag.

Det är artiklar som handlar om för få lärare, för få undersköterskor och för få anställda i äldreomsorgen. Rapporter beskriver personal som går på knäna, sår som inte blivit omlagda, en farmor som inte fått duscha, en morfar som inte fått sin medicin eller förskolebarn som inte fått riktig mat. Vissa händelser kanske bara rapporteras på en ort, av en lokaltidning, medan andra berättelser berör hela Sverige.

Är medierapporteringen ett symptom på en svartmålning av den svenska välfärden som Reinfeldt ibland antyder? Vi lät ställa frågan till det svenska folket: På frågan om utvecklingen när det gäller skolan, vården och omsorgen går åt rätt eller fel håll de senaste fem åren anger 75 % av svenska folket att utvecklingen går åt fel håll. 56 % anger att de upplever att regeringen gjort neddragningar i skolan vården och omsorgen de senaste åren. Hela 76 % av Sveriges befolkning vill satsa mer skattepengar på skolan vården och omsorgen även om det kan innebära skattehöjningar. (Källa Novus: 2014). Svenska folkets upplevelse av försämringar av välfärden följer den logik som 140 miljarder i sänkta skatter innebär. Skatteintäkterna per capita har minskat sedan år 2006. Givetvis får detta konsekvenser.

Utvecklingen är oroande. En fungerande välfärd är en nödvändighet och en förutsättning för tillväxt och sysselsättning. Välfärden är helt enkelt samhällets sociala grund och går välfärden sönder går Sverige sönder. Det är inte seriöst att påstå att stora skattesänkningar inte rimligtvis också innebär försämringar i välfärden.

Den 9 april 2014 riktade statliga Konjunkturinstitutet skarp kritik mot regeringens vårbudget. Pengarna räcker helt enkelt inte till för att behålla personaltätheten. Det kommer alltså bli fler elever per lärare och fler vårdtagare per personal om man inte får in mer pengar. Alternativet är att urholka välfärden.

Nästa mandatperiod blir avgörande för den svenska välfärden. Perioden 2006-2014 har i princip inneburit att Sverige har övergivit inkomstbortfallsprincip i socialförsäkringssystem. De kommande fyra åren kan bli avgörande om ifall vi ska klara de skattefinansierade verksamheterna. Moderaterna har stämmobeslut på skattesänkningar motsvarande 40-60 miljarder.

Tror vi på ett land med små klyftor, högkvalitativ välfärd och låg arbetslöshet är det hög tid att slå larm. Att LO har granskat Reinfeldt i två dokumentärfilmer kan tyckas kontroversiellt. Men priset för den bristande debatten om vart projektet de nya moderaterna driver Sverige är alldeles för högt. Det är hög tid att säga ifrån. Sverige kan bättre.

Tobias Baudin, vice ordförande och valansvarig, LO

Elisabeth Brandt Ygeman, valgeneral LO

Johan Ulvenlöv, strateg sociala medier LO