Lawen Redar, socialdemokratisk riksdagsledamot Foto: Riksdagen

Nu börjar högerpopulisternas aktiva mobilisering mot jämställdheten och aborträtten även i Sverige, skriver Lawen Redar, socialdemokratisk riksdagsledamot.

Den virala bilden på den polska äldre damen med skylten »I can’t belive I still have to protest this fucking shit« har inspirerat amerikanska kvinnor som uppburit liknande skyltar på den landsomfattande Woman’s march i USA i söndags.

Polen, som en gång var landet dit svenska kvinnor flydde för att genomföra abort, har idag Europas mest restriktiva abortlag. Lag och rätt-partiet som ville gå längre lyckades inte att genomföra förslaget om totalt abortförbud i höstas, men på andra sidan Atlanten har nyblivna president Trump nu undertecknat en verkställande order om att stoppa biståndet till organisationer som antingen genomför abort eller ger information om aborträtten.

Frågan om aborträtt är av betydelse för konservativa högerpopulister, eftersom det handlar om att ta tillbaka en av jämställdhetsrörelsens viktigaste segrar.

I år är det 42 år sedan Sveriges lagstiftning om fri abort trädde i kraft. Fastän socialdemokrater och liberaler hade skilda ideologiska utgångspunkter om varför fri aborträtt skulle införas kan vi i efterhand konstatera att båda fick rätt.

Arbetarklasskvinnor fick makt att bestämma över sin kropp och reproduktiva hälsa vilket vart en komponent till den progressiva socialdemokratiska familjepolitiken som syftade till att utöka kvinnors deltagande i arbetslivet och stärka dess ekonomiska makt. Liberala kvinnornas kamp bidrog till att kroppslig integritet blev en grundläggande mänsklig rättighet, vilket idag erkänns i flera internationella konventioner.

I år är det 42 år sedan Sveriges lagstiftning om fri abort trädde i kraft.

Den största vinsten får dock anses vara klassrelaterad. Medan välbärgade hade möjlighet att uppsöka privatläkare innebar införandet av legal abort i Sverige att arbetarklasskvinnor inte längre behövde vända sig till illegala kliniker där påtaglig risk för sterilitet eller död förekom. Idag söker kvinnor från abortrestriktiva europeiska länder sig till Sverige av samma skäl. På så sätt har vår 42 åriga lagstiftning fått internationell betydelse.

Men den som tror att abortmotståndarna främst finns utomlands där konservativa högerpopulister innehar regerings- eller presidentämbetet, har fel. I riksdagen motionerar Kristdemokraternas ledamöter kontinuerligt om en översyn av abortlagen. Tidigare har de motionerat om samvetsklausul för sjukvårdspersonal som inte vill genomföra aborter.

Även Sverigedemokraterna har varit tydliga med att de vill inskränka aborträtten. I en riksdagsmotion föreslår de att gränsen ska sänkas från 18 veckor till 12 veckor samt att inga ingrepp ska införas efter vecka 19. Sverigedemokraterna vill därmed att det ska vara riksdagen som svarar för den yttre abortgränsen, istället för Socialstyrelsens rättsliga råd.

Konservativa högerpopulisters frammarsch i världspolitiken innebär att historiska jämställdhetspolitiska segrar håller på att utmanas. Sverige kan efter denna vecka inte längre anses vara ett undantag. Den pågående rättegången i Arbetsdomstolen om samvetsklausul för barnmorskan stöttas aktivt av utländska lobbyorganisationer som mobiliserar i Sverige.

Veckans utspel av Anna Kinberg Batra visar dessutom att partier med annan grundsyn i denna rättighetsfråga har bjudits in i värmen. Om inte detta tas på stort allvar av hela den svenska jämställdhetsrörelsen kommer även våra vunna segrar att stå näst på tur.

Ursäkta språkbruket men: We must protest this fucking shit.

Lawen Redar, socialdemokratisk riksdagsledamot