Romina Pourmokhtari och Olle Johnsson

DEBATT Taiwan har alldeles för länge placerats på diplomatins bakgård. Det är hög tid att Sverige ställer sig på demokratins sida och erkänner landets rätt att avgöra sin egen framtid och släpper in Taiwans befolkning i den diplomatiska värmen, skriver Romina Pourmokhtari och Olle Johnsson från Liberala Ungdomsförbundet.

Den elfte januari kommer världens blickar vändas mot Taiwans presidentval. Valet står mellan den sittande presidenten Tsai Ing-Wen från det liberala Democratic Progressive party (DPP) och konservativa Han Kuo-Yu från Kuomintang party (KMT). Valet sker samtidigt som Kina antagit en alltmer konfrontativ retorik mot Taiwan och protesterna rasar i Hong Kong. Skiljelinjen mellan DPP och KMT grundas i synen på relationen till Kina där Tsai Ing-Wen vill se ett mer självständigt Taiwan samtidigt som KMT verkar för en närmare relation till Kina.

Taiwan blev en diktatur efter andra världskriget då den kinesiske nationalistledaren Chiang Kai-shek besegrades av Mao Zedong och flydde med sina trupper till Taiwan. 1987 hävde hans efterträdare Chiang Ching-Kuo undantagslagarna och Taiwan har sedan dess utvecklats till att bli Asiens främsta demokrati enligt det amerikanska institutet Freedom House. Samtidigt klassas Kina alltjämt som en repressiv diktatur.

Taiwan har utvecklats till Asiens främsta demokrati. Samtidigt klassas Kina alltjämt som en repressiv diktatur.

Kina har varit mycket tydliga med att en självständighetsförklaring från Taiwan skulle innebära en direkt krigsförklaring och hotat med total förgörelse av ön. De verbala hoten har kommit tillsammans med militära aktioner då Kina nyligen seglade med sitt nya hangarfartyg genom Taiwan-sundet för att markera mot Tsai Ing-Wens uttalanden.

Därtill har Taiwan under valkampanjen de senaste månaderna blivit utsatta för stora mängder desinformation. En studie gjord av V-dem institutet vid Göteborgs universitet visade på att Taiwan 2019 låg i topp när det kommer till utländsk desinformation där merparten kommer från Kina.

Målet med desinformationskampanjerna är att underminera förtroendet för de krafter i Taiwan som verkar för ett  mer självständigt Taiwan från Kina, däribland DPP. Attackerna tar sig i uttryck genom provokationer, ryktesspridning och angrepp på den sittande regeringen i sociala medier.

Attackerna mot DPP sker eftersom Taiwans sittande liberala president har tagit tydlig ställning mot Beijings planer att återförena Taiwan i folkrepubliken Kina. I valkampanjen har DPP gått till val på att understryka att Kinas aggressiva utrikespolitik är idag är det största hotet mot demokratin i Taiwan. En katalysator för DPP:s kampanj har varit protesterna i Hong Kong som tydligt visat på hur Kinas auktoritära samhällsmodell står i direkt konflikt med demokratiska samhällen.

Det finns ingen grund för Kinas anspråk då Taiwan aldrig varit en del av den kommunistiska enpartistaten Kina. Kinas behandling av Taiwan får inte gå omvärlden obemärkt förbi och det är hög tid att fler länder ställer sig på det demokratiska Taiwans sida. På 2020-talet ska det inte kunna vara möjligt för Kina att hota ett annat med total förgörelse för att Taiwan inte vill vara en del av något man aldrig tillhört.

Även i Sverige har mobbningen av Taiwan fortsatt då den kinesiska ambassaden bland annat uppmanat Historiska Museet förra året att inte hyra ut sina lokaler till Taiwans nationaldagsfirande. Desto allvarligare är att Skatteverket sedan 2018 benämner Taiwan som en kinesisk provins, vilket är direkt felaktigt.

Liberalernas landsmöte tog i höstas tydlig ställning för Taiwans rätt att avgöra sitt eget öde och deras rätt att vara en del av internationella institutioner. Detta borde också vara Sveriges inställning när det kommer till våra internationella relationer till Taiwan.

I valet mellan Kinas tyranni och totalitarism och Taiwans demokrati måste omvärlden tydligt ta ställning för Taiwans befolknings rätt till att forma en framtid utan Kinas auktoritära bojor.

Romina Pourmokhtari, Ordförande Liberala Ungdomsförbundet

Olle Johnsson, Utrikespolitisk talesperson Liberala Ungdomsförbundet