Foto: KD/Pixabay

Slutreplik Styret i Region Stockholm måste tänka om och lyssna på professionen.  Det skriver Carl-Johan Schiller (KD) och Sara Degrér (KD) i en slutreplik om hörselvården i Stockholm.

Vi Kristdemokrater ber styret i Region Stockholm sluta predika och börja praktisera det inlyssnade ledarskapet. Det går inte annat än att häpnas över de stora kunskapsluckor som blottas när audionomers verksamhet jämförs med apotek. När så en grupp erfarna audionomer väljer att kliva in i debatten, för att nyansera och lägga fakta på bordet, är det dags att vakna. Gör om och gör rätt. 

Allt inom vårdvalen fungerar inte till 100 procent, men straffa inte våra audionomer och patienter för det. Höj istället kraven vad gäller transparens och tydlighet. Såklart ska ingen patient luras till att köpa en dyrare hörapparat än nödvändigt. Klara riktlinjer om vad regionen finansierar och vad man som privatperson kan lägga till efter preferenser/behov är A och O. Styrets argumentation i sin replik är dock inte logisk. Kanske är detta de dyra eftergifterna som krävs för att regera med ett stödparti likt Vänsterpartiet. 

Vi hoppas vi har fel, men vi tvivlar på om styret verkligen förstår konsekvenserna av sämre tillgänglighet i hörselvården.

 

Till att börja med så ställer vi oss kritiska till hur styret väljer att lyfta fram enskilda fall för att göra en politisk poäng. För att dra slutsatser krävs ett mycket bredare faktaunderlag, exempelvis data från patientnämnden. I motsats till vad styret påstår så pekar siffror från patientnämnden på en ökad nöjdhet med hörselvården. Innan vårdval infördes hade patientnämnden 77 ärenden gällande hörselvården. Idag ligger den siffran på 10 ärenden. Inget av dessa handlade om att personer kände sig lurade. 2022 genomfördes 164 000 vårdkontakter inom primär hörselrehabilitering och 27 000 hörapparatutprovningar. Ett gediget underlag att dra slutsatser ifrån. 

Styret väljer också att lyfta fram kostnadsfrågan. Här bygger tyvärr argumentationen också på otydligt definierade upplevelser. I Region Stockholm betalar nämligen majoriteten mindre för sina hörapparater än i andra regioner. Av de personer som väljer hörapparater ur fritt val av hjälpmedel så betalar 50 procent enbart Region Stockholms egenavgift på 600 kronor. I andra regioner betalar patienter betydligt mer. Exempelvis Örebro, som enbart har offentliga utförare, där betalar man ca 3 900 kronor för sina hörapparater till regionen.

Vi hoppas vi har fel, men vi tvivlar på om styret verkligen förstår konsekvenserna av sämre tillgänglighet i hörselvården. Sedan Fritt val infördes i Region Stockholm 2009 har köerna minskat från flera års väntetid till en vecka. Det kostar inget att ställa patienter i kö på kort sikt men på lång sikt blir konsekvenserna betydligt större. Forskning visar att obehandlad hörselnedsättning kan kopplas till en rad hälsorisker: försämrad livskvalitet, isolering, minskad social aktivitet samt ökad risk för depression, kognitiv svikt och demens. Registerdata för sjukskrivning och förtidspension/sjukersättning visar att personer med hörselnedsättning är överrepresenterade. 

Styret i Region Stockholm måste tänka om och lyssna på professionen. Låt inte Vänsterpartiet sätta käppar i hjulet av ideologiska skäl. Att basera stora politiska beslut på enstaka fall och känslor framför fakta kan få ödesdigra konsekvenser. Vi välkomnar styrets ambitioner till inlyssnade ledarskap, men än är vi inte övertygade. 

Carl-Johan Schiller (KD), andre vice ordförande i Primärvårdsnämnden Region Stockholm

Sara Degrér (KD), gruppledare i Danderyd Kommun