Sverkerskolan, klassrum, Uppsala Foto: Johan Dellbeck, Upplandsmuseet. (Public Domain)

debatt Låt år 2021 vara sista gången facken skriver på ett avtal utan glasklara skrivelser om arbetsförhållanden och löneutveckling. Lärarfacken behöver nu skärpa arbetet för ett samgående, för att ge oss större gemensam styrka mot arbetsgivarna, skriver fyra lärare.

Tänk ett skolväsende helt utan ett aktivt fackförbund, eller kanske utan några fackförbund överhuvudtaget. Makten helt fråntagen medlemmar, avdelningar och ombud. Alla skrivelser om arbetsmiljö helt utraderade. Alla drömmar om god löneutveckling helt krossade. Alla förhoppningar om drivna, välutbildade lärare försvunna på grund av att lärarlegitimationen helt urvattnats. Dit är vi på väg, med raska steg.

Facklig organisering är inte en målsättning utan en metod för att skapa en motkraft till arbetsgivarens totala makt. Ett fackförbund ska ha det bästa för sina medlemmar för ögonen, inte finnas till för att förhandla bort avtal som skyddar yrket från ideologistyrda politiska beslutsfattare.

Lärares nuvarande två fackförbund har en lång historia av att driva frågor gällande såväl lärares villkor som barns och elevers bästa.

Sida vid sida finns ett antal olika fackförbund vars medlemmar är andra yrkeskategorier än lärare som arbetar på skolor och förskolor. Kraven kan skilja sig något inom olika medlemsgrupper, men i grunden så vill alla se en väl fungerande skola där de som jobbar i skolan trivs, mår bra och inte riskerar att bli sjuka av sitt arbete.

Låt år 2021 vara absolut sista gången vi skriver på ett avtal utan glasklara, reglerande skrivelser om arbetsförhållanden och löneutveckling.

Nu måste lärarfacken sansa sig och gå vidare i ett arbete för att skapa en ny lärarorganisation som bättre fångar våra gemensamma behov som är: balans mellan krav och resurser. Vi är för svaga som två förbund och har varit över lång tid. Detta är en orsak till att vi inte lyckats kräva mer av och hålla emot arbetsgivarna. Utbildningsfacken är Sveriges viktigaste arbetstagarorganisationer, men statusen kommer inte att växa fram gratis, den måste förtjänas.

Om det ska vara möjligt så måste alla som vill se den förändringen samla ihop sig till gemensam kamp. En kamp för skolan kan ske på olika sätt, men vi tror att ett av de viktigaste är att samla så många som möjligt som arbetar i skolan i ett stort gemensamt upprop till våra folkvalda om problembilden, och vad vi anser behövs för att vända det stora svenska skolskeppet.

Vi måste även ha förmåga att sätta oss betalande medlemmar i första rummet och sluta acceptera svaga avtal där all makt överlåts till arbetsgivarsidan. Låt år 2021 vara absolut sista gången vi skriver på ett avtal utan glasklara, reglerande skrivelser om arbetsförhållanden och löneutveckling.

Nu går vi till kamp för en skola som ska fredas från politiskt toppstyre, och som ger lärare och skolledare resurser för att forma morgondagens skola till det som den måste vara. Backa bandet till 1980-talets skola! Vi vill återuppleva känslan av att arbeta i en skola där likvärdigheten och kvaliteten är i absolut världsklass. Lärarfacken måste förvandla sina slagord till verkstad och kräva betydligt mer än nu.

Tillsammans är vi flera hundra tusen lärare som vill ha och behöver förändring!

 

Fredrik Lundin, specialpedagog och sekreterare i Lärarförbundet Botkyrka

Pernilla Wallgren, lärare och lokalombud i Lärarförbundet

Alexander Skytte, lärare

Annika Karlsson Norrstad, speciallärare och arbetsplatsombud i Lärarförbundet