Foto: Pexels.

Nyhet Många riskgrupper är tillbaka på arbetsplatserna. Men för fullvaccinerade gravida medarbetare råder fortfarande förvirring kring riskerna. Många gravida lärare blir därför avstängda utan lön.
– Tristessen i kombination med inkomstbortfallet kändes jättejobbig, berättar Maria som valt att dölja sin graviditet för arbetsgivaren.

Från och med 1 april i år klassas Covid-19 inte längre som en samhällsfarlig sjukdom. Många fullvaccinerade personer i olika riskgrupper är tillbaka på arbetsplatserna. Men för gravida kvinnor återstår ännu frågetecken kring riskerna. Många inom kontaktyrken förbjuds att arbeta och får gå hem utan lön.

Maria jobbar som mellanstadielärare. Hon är i 30-årsåldern och gravid i vecka 24, men har valt att dölja graviditeten för sin arbetsgivare. En av hennes kollegor som också är gravid blev avstängd i januari, och Maria förstod att risken att även hon skulle bli det var stor. I början tänkte hon att hon skulle, av plikttrogenhet, berätta för rektorn. Men kände samtidigt att hon inte vill bli förbjuden att arbeta.

– Jag har själv jobbat heltid under hela pandemin och varit i barngrupp. Det är svårt att upprätthålla restriktioner när man jobbar med barn i ganska stora grupper. Men jag har inte känt mig orolig en enda gång under de här två åren. Jag har dessutom tagit tredje dosen.

Socialstyrelsen har konstaterat att gravida som blir sjuka i Covid-19 efter vecka 22 riskerar en för tidig förlossning. Eftersom det är två veckors inkubationstid bör skyddsåtgärder vidtas redan vecka 20, konstaterar myndigheten. Arbetsmiljöverket har slagit fast att hellre ska fler skyddsåtgärder vidtas än för få

Arbetsgivaren måste därför göra en individuell riskbedömning och om det inte går att hitta något sätt att skydda medarbetaren, med andra arbetsuppgifter eller omplacering, kan arbetsgivaren förbjuda den att arbeta kvar. I stället för lön får den anställda ta ut graviditetspenning från Försäkringskassan. Att många gravida stängs av i stället för att omplaceras har fått flera fackförbund i bland annat Göteborg att reagera.

För en lärare som tjänar mellan 35-40 000 kronor i månaden innebär det ett stort inkomstbortfall att gå från lön till graviditetspenning. Taket på ersättningen är 770 kronor om dagen, 23 100 kronor i månaden. 

Maria tog kontakt med en facklig representant som uppmanade att de skulle prata med Lärarnas Riksförbund.

– En representant där frågade om jag känner mig orolig för att bli smittad. Jag sa att det gör jag inte, det känns mest jättetråkigt att behöva gå hemma under våren. Då rekommenderade hon mig att vara tyst så länge jag orkar. Tre månader innan måste jag berätta för att det ska registreras i system för föräldrapenning, men fram till dess har jag ingen anledning att berätta.

Maria säger att hon var inställd på att berätta innan sportlovet men att facket menade att hon behöver vara egoistiskt i det här. Att det handlar om hennes ekonomi och om hur hon tänker.

– Tristessen i kombination med inkomstbortfallet kändes jättejobbigt såklart. Det var den största drivfaktorn till att vänta med att berätta, säger Maria.

Hans Flygare är ombudsman och arbetsmiljöexpert på Lärarförbundet. Han framhåller att många lärare först tyckte att det var bra när det bestämdes att de skulle ersättas om de blev avstängda. Men att flera sedan reagerade när de insåg hur låg ersättningen är.

– Det kan handla om ganska stora pengar du förlorar. Du kan ha en okej lön men ändå små marginaler. Du kanske har småbarn eller nyligen köpt hus, och så kommer det här som en kalldusch när du märker hur svagt skyddet är, säger han.

Några kommuner, bland annat Östhammar, har beslutat att betala lärarna mellanskillnaden mellan lön och graviditetsersättning. Lärarförbundet vill att fler kommuner och arbetsgivare ska ersätta lärarna ekonomiskt. Men understryker att gravida i första hand inte ska skickas hem.

– Det är huvudingången i det hela. Speciellt när gravida numera är vaccinerade och smittnivåerna går ner i samhället. Det går inte att ha samma rigida bedömning som man hade tidigare.

Hans Flygare. Foto: Lärarförbundet.

 

För Lärarförbundet har det varit en stor fråga under hela pandemin. I och med smittspridningen i samhället har det varit svårt för arbetsgivare att göra en individuell riskbedömning och hitta lösningar utan att förbjuda medarbetaren att arbeta. 

– När det var hemarbete kunde en gravid undervisa på distans. Det där har gradvis tagits bort. Arbetsgivare har inte hittat sätt att skydda så att de känner sig trygga med det här. Då blir en gravid väldigt ofta förbjuden att arbeta redan från vecka 20.

Men nu ser situationen annorlunda ut och Hans Flygare menar att det råder en stor förvirring och att myndigheterna inte är samspelta. Att de ger motstridig information och lämnar arbetsgivaren ensam att göra en riskbedömning. Därför ser det så olika ut bland olika kommuner och arbetsgivare.

– En del kan inte göra en nyanserad bedömning, det är svårt att värdera en risk.

Maria berättar att hennes rektor sagt att hen inte skulle känna sig bekväm med att ta risken att inte stänga av, om något skulle hända. 

– Jag köper det också. Det läggs väldigt mycket ansvar på enskilda rektorer och det känns inte heller schysst. Jag har pratat med bekanta som jobbar på skolor i samma kommun som berättat att deras rektorer låtit den gravid avgöra bara de senaste veckorna om de ska stanna.

Det är just frågan om hur mycket en arbetsgivare ska väga in att medarbetaren är fullvaccinerad som det råder mest tvetydigheter kring, menar Hans Flygare.

– Folkhälsomyndigheten gick tidigt förra hösten gick ut med att fullvaccinerade gravida inte löper större risk än någon annan att drabbas av allvarlig sjukdom. Och att de kan gå tillbaka till arbetsplatsen. Men i Arbetsmiljöverkets värld finns riskklassningen kvar och skyddet som vaccinet ger är inte tillräckligt utforskat. De kör vidare i sin väldigt fasta bedömning om att det här innebär en allvarlig risk. 

Arbetsgivarorganisationen Sveriges kommuner och regioner, SKR, skriver på sin hemsida att även om fullvaccinerade gravida har samma skydd mot farlig sjukdom som andra grupper är det inte detsamma som ”risken att den gravida exponeras för viruset”.

I nuläget är Lärarförbundet inne i ett antal tvister med SKR som handlar om att arbetsgivaren inte har tittat på rätten till omplacering. Hans Flygare framhåller att det finns starka skrivningar, både i arbetsmiljöföreskrifterna och föräldraledighetslagen som arbetsgivare inte har beaktat. 

– Jag tycker egentligen att alla kommuner är tillräckligt stora för att man ska kunna hitta arbetsuppgifter. I första hand inom yrket. Men om inte det går, utanför yrket. Det är dåligt att många inte hanterar det och att det hanteras väldigt olika, säger han.

I dag väljer Maria noga kläder för att dölja sin graviditet på jobbet. Men nu börjar det kännas ohållbart att hålla det hemligt och hon planerar att berätta för sin rektor vid månadsskiftet.

– Det känns smidigare ekonomiskt för då får jag en hel månadslön i april. I så fall är det bara majlönen och delar av junilönen som påverkas.

En kollega frågade henne om hon inte ”vill göra allt för sitt barn”. ”Varför inte bara stanna hemma?”. Men Maria menar att om hon inte är på jobbet kommer hon hitta på någonting annat som skulle innebära samma risk. Att isolera sig fram till augusti skulle kännas helt osannolikt, säger hon.

Andra har sagt att de inte förstår varför hon drar ut på att berätta för rektorn.

– De verkar inte ha förstått det ekonomiska bortfallet, hur extremt lågt taket i ersättningen är i förhållande till våra löner.

Maria heter egentligen någonting annat.