Jessica P Klemetsson, Catharina Häggbom, Anne-Li Rosengren

debatt Oavsett valresultat så brottas Stockholms läns landsting med stor personalbrist och stängda vårdplatser. Här är fyra förändringar som kan avhjälpa den skriande bristen på erfarna undersköterskor, skriver tre fackliga ordförande i Kommunal Stockholms län.

Om valresultatet i Stockholms läns landsting visar på något så är det att inget av de traditionella blocken har vunnit tillräckligt med stöd hos väljarna. På den borgerliga sidan verkar Moderaterna ha fått ta smällen för NKS-haveriet, och samtidigt har många av Miljöpartiets väljare i Stockholmsområdet vänt partiet ryggen i det här valet.

Men oavsett valresultat i landstinget kvarstår utmaningarna.

Inte minst på grund av pensionsavgångar och ökade vårdbehov kommer det att saknas minst 5 300 undersköterskor i Stockholms län år 2020.

Det råder en skriande brist på erfarna undersköterskor med omvårdnadskompetens inom sjukvården i länet.  Oavsett styre måste Stockholms läns landsting axla de utmaningar som finns, inte minst när det gäller personalbrist och stängda vårdplatser.

Idag är detta landsting en arbetsgivare som ställer orimliga krav på vårdpersonalen. Vilket också leder till att många anställda idag lämnar landstinget på grund av hög arbetsbelastning, dåliga arbetsvillkor och brist på återhämtning.

Stockholms läns landsting måste vända den utvecklingen och bli en modern arbetsgivare som visar uppskattning och där medarbetare trivs och kan utvecklas i sitt yrke.

Kommunal Stockholms län har i valrörelsen argumenterat för en rad förslag som skulle kunna skapa förutsättningar för att komma tillrätta med utmaningarna.

Gör fler försök med kortare veckoarbetstid som ger mer tid för återhämtning för all vårdpersonal inom dygnet-runt-verksamheter.

I grunden handlar det om att våra medlemmar som arbetar i landstinget måste få fler kollegor.

För att behålla och nyrekrytera kompetent personal, och samtidigt förbättra patientsäkerheten, krävs kraftfulla åtgärder genom att satsa på bättre löner och arbetsvillkor för undersköterskor och skötare.

Kommunal vill därför att Stockholms läns landsting:

  • Gör en lönesatsning för undersköterskor inom dygnet-runt-verksamheter på akutsjukhusen.
  • Erbjuder undersköterskor möjlighet till vidareutbildning med full lön.
  • Gör fler försök med kortare veckoarbetstid som ger mer tid för återhämtning för all vårdpersonal inom dygnet-runt-verksamheter, så som det idag fungerar på akuten på Karolinska Huddinge.
  • Visar uppskattning till vårdpersonalen genom mer generösa och rättvisare förmåner till medarbetarna, exempelvis jullunch, friskvårdscheck, middag i samband med pension och liknande.

Det är dags för omtag i Stockholms läns landsting. Det är dags att satsa på omvårdnadsproffsen.  Men det behövs en politisk majoritet som tar ansvar för att göra det till verklighet.

Jessica P Klemetsson är avdelningsordförande, Kommunal Stockholms län

Anne-Li Rosengren är sektionsordförande, Kommunal Sjukvård Syd Keolistrafiken

Catharina Häggbom är sektionsordförande, Kommunal Universitetssjukhuset