På McDonald’s får du stämpla ut om kunderna är få. Vänta utan lön, alltså. Lönespecifikationen på Jensen’s Bøfhus är i regel fel och i underkant. I kassan på Lidl ska du stämpla in en vara varannan sekund. På ICA uppmanas unga anställda att arbeta gratis.

Underbemanningen är konstant och anställningstryggheten undermålig i den servicesektor som domineras av unga. Sex av tio ungdomar arbetar deltid. Men mobilen ska du ha under huvudkudden om schemat spricker och din arbetsinsats behövs.

Så ser den alarmerande utvecklingen ut i ”Generation utanför” av SVT:s Dokument inifrån. Resultatet: Den psykiska hälsan försämras. Var femte ung mellan 20 och 25 lider av stressrelaterade symptom som ångest och sömnsvårigheter. En tredubbling på 15 år.

Forskarna talar om ”generationsojämlikhet” och framväxten av två parallella arbetsmarknader. Att Reinfeldt står handfallen är ingen överraskning. Forskaren Jenny Andersson påpekar att kärnan i de ”nya” moderaternas berättelse är att människor i ”utanförskap” kan få jobb i en lågproduktiv tjänstesektor.

Den borgerliga praktiken har utformats därefter. Finansminister Borg menar till och med att lägstalönerna inom servicesektorn ”förefaller ha en menlig effekt”. Lägstalönen för en medlem i Kommunal är 15 685 kronor före skatt. Om du jobbar heltid.

Kriget mot facket och tryggheten på jobbet fortsätter alltså. Regeringen vill förlänga möjligheten till provanställning till 18 månader, inte 12 som det sägs i ”Generation utanför”. Antalet visstidsanställda i Sverige är snart lika många som Stockholms befolkning, men inget tyder på att långa provanställningar skapar fler jobb.

Den förda politiken har även inslag av slöseri. Regeringen har sänkt arbetsgivaravgifterna för den som anställer ungdomar. McDonald’s nyanställer 4 000 personer per år, mestadels ungdomar, men har 36 000 sökande. Företaget tjänar 140 miljoner om året på den reform som kostar staten 16 miljarder. En reform som kritiseras av regeringens egna experter i Finanspolitiska rådet.

Men vad bör göras? Ekonomen Per Skedinger framför högerns universallösning i programmet: Ungdomsarbetslösheten beror på anställningsskyddet. Den organisation som betalar Skedingers lön anges dock inte: Svenskt Näringsliv.

TCO har räknat ut att bara 2,5 procent av arbetslösheten bland unga kan härledas till turordningsreglerna. Samuel Engblom, jurist på TCO, påpekar vidare att namnet ”generationsojämlikheten” är missvisande. Klassdimensionen är betydligt viktigare. Det är ungdomar med låg eller ofullständig utbildning som utnyttjas. Det sker i åldersgrupper (unga), branscher (detaljhandel och restaurang) och via anställningsformer (deltid, visstid, provanställningar) där fackföreningsrörelsen är som svagast.

Regeringen erbjuder bara otrygghet. Vad som krävs är ett bättre utbildningssystem, utbyggd arbetsmarknadsutbildning, en aktiv näringspolitik, och starkare fackförbund som kan försvara de unga löntagarnas intressen. Samt en opposition som orkar ta fram blåslampan och jaga fram Sveriges arbetsmarknadsminister ur den bekväma medieskuggan.

Handen på hjärtat och svara snabbt: Vad heter den ansvariga ministern?

Förtydligande: Per Skedinger arbetar på Institutet för Näringslivsforskning som till en tredjedel finansieras av huvudmannen Svenskt Näringsliv. Läs mer om de övriga finansiärerna, som bekostar institutets forskningsprojekt, här. Dessa länkar har hela tiden varit inkluderade i huvudtexten ovan.