Mycket kan göras mer och bättre för att lyfta miljöfrågorna. Men just i AP-fondsfrågan har miljörörelsen fått saker att hända, skriver Annelie Andersson (Latinamerikagrupperna) i en replik.

Miljörörelsen har misslyckats lyfta fram miljöfrågorna i valrörelsen. Vi har all anledning till självkritik, skriver Beatrice Rindevall, redaktör för Supermiljöbloggen och lyfter AP-fondernas smutsiga investeringar som exempel. Självklart kan mycket göras bättre och ännu mer, men just i AP-fondsfrågan har miljö- och solidaritetsrörelsen fått saker att hända.

År 2011 lanserade Latinamerikagrupperna en rapport om AP-fondernas ohållbara investeringar och gav Swedwatch i uppdrag att göra en rapport om AP-fondernas investeringar i gruvbolag i Latinamerika. Dessa blev startskottet för ett varaktigt arbete för att göra AP-fondernas investeringar och regelverk till en politisk fråga.

Under de senaste åren har vi jobbat på flera fronter. Vi har haft återkommande möten med både ledamöter i riksdagens pensionsgrupp och partierna utanför pensionsgruppen. Vi har gjort partienkäter med frågor om bland annat AP-fonderna och bidrag till att det ställts frågor i riksdagen och skrivits motioner. Vi har skrivit remissvar. Vi har bjudit in gäster från våra samarbetsorganisationer i Latinamerika som vittnat om kränkningar av mänskliga rättigheter och miljöförstöring kopplade till AP-fondernas investeringar. Vi har arrangerat seminarier och debatter. Vi har publicerat ett stort antal debattartiklar och tipsat de stora dagstidningarna om AP-fondsinvesteringar i företag som kränker mänskliga rättigheter och förstör miljön, vilket lett till ett flertal publiceringar. Vi har bedrivit namninsamlingar och e-postkampanjer.

Under åren har allt fler organisationer lyft frågan om AP-fondernas investeringar och regelverk. En stor del av det arbete vi har gjort har vi gjort tillsammans med andra miljö-, freds- och människorättsorganisationer. I dag är vi en av åtta organisationer som samverkar genom kampanjen Schyssta Pensioner.

Vi kan nu se att opinionsbildningen över tid har gett resultat. Under 2014 har AP-fondernas investeringar och regelverk diskuterats av allt fler. Det har skett en positiv svängning när det gäller flera partiers hållning och inför riksdagsvalet i september verkade det råda enighet om att AP-fondernas regelverk behöver skärpas för att garantera hållbara pensionsinvesteringar.

Under slutet av valrörelsen seglade frågan om AP-fonderna upp på agendan. En vecka innan valet gjorde alla partier tummen upp på frågan om respekt för mänskliga rättigheter, miljö och internationella klimatmål ska vara ett grundläggande krav för AP-fondernas investeringar. Det skedde på en partiutfrågning på ABF i Stockholm där alla riksdagspartier, utom Sverigedemokraterna, samt Feministiskt Initiativ deltog. Alla partier svarade också att ett skärpt regelverk i förlängningen bör innebära ett stopp för AP-fonderna att göra nyinvesteringar i olja, kol och gas och att aktuella innehav bör säljas av.

De här svaren innebar i flera fall en positiv förändring jämfört med de svar partierna gett i partienkäter som gjorts inför valet. Men även i dessa fanns hoppfulla svar. I en enkät från Global Rättvisa Nu svarade till exempel alla partier ja på frågan om AP-fonderna aktivt bör investera i omställning för att skapa hållbara och klimatneutrala samhällen.

Veckorna innan valet såg vi utspel från både Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Feministiskt Initiativ med krav rörande AP-fonderna kopplade till klimat, mänskliga rättigheter och miljö. I augusti föreslog finansmarknadsminister Peter Norman (M) att AP-fonderna bör ta steg för att redovisa sina samlade koldioxidavtryck, genom att exempelvis ställa ökade krav på de företag de investerar i.

Från utspel och positiva uttalanden i utfrågningar och debatter är steget långt till en verklig förändring av regelverk och investeringspraktik. Men det var inte längesedan som partiernas inställning till den här frågan såg väldigt annorlunda ut. Dessa nya löften och positioner är ett kvitto på att vi med gemensamma krafter lyckats få upp frågan på dagordningen. Det är också en positiv signal om att förändring nu faktiskt är möjlig.

Partierna i riksdagens pensionsgrupp – allianspartierna och Socialdemokraterna – ser nu över AP-fondernas regelverk. Nu är det upp till bevis. Vi kommer att fortsätta att lyfta frågan och påminna dem om deras löften tills vi ser dessa förverkligade i ett nytt regelverk som garanterar att de 1 300 miljarder kronor som AP-fonderna förvaltar investeras med respekt för mänskliga rättigheter, miljön och i enlighet med internationella klimatmål.

Annelie Andersson, ordförande Latinamerikagrupperna