Sverige har gjort en fantastisk resa. Vi förstod tidigt kraften i klimatförändringarna och vi socialdemokrater införde koldioxidskatt och stöd till klimatarbete i kommunerna.

Vi minskade utsläppen samtidigt som tillväxten ökade. Välfärdsökning och bättre miljö gick att kombinera och världen häpnade. Det Anna Lindh, Kjell Larsson och Göran Persson insåg var att klimatproblemen är ett marknadsmisslyckande.

Bara genom politik kan vi vända skutan.

Nu har resten av världen vaknat. Det finns ingen väg tillbaka, utvecklingen snurrar nu fortare och fortare mot ett fossilfritt samhälle. Även om de internationella klimatförhandlingarna har kärvat tror ingen på att något nu kan vända processen bakåt.

EU-kommissionens ordförande Jose Manuel Barroso sa i ett tal hos FN:s klimatpanel att nu ”accelererar vi och utökar våra investeringar och vår användning av koldioxidsmål och resurseffektiv teknik.” Och i kommissionens färdplan för klimatarbetet konstateras att det kan skapas 1,5 miljoner jobb fram till 2020 i sektorn förnybar energi i Europa.

Storbritannien har nyligen lagt en mycket ambitiös plan för att minska landets utsläpp av växthusgaser. Tyskland ersätter kärnkraften med förnybar energi. Utvecklingen går snabbt i Kina, Indien och Brasilien.

Det här är en enorm omställning. Den som är först, som har det största omvandlingstrycket på hemmaplan får företag med bäst konkurrenskraft, störst exportinkomster och flest jobb. I stället för att importera olja och gas kan man investera i egen energiproduktion och teknikutveckling.

Det är en kapprustning för förnybart som börjar.

Vi socialdemokrater har alltid arbetat för att bygga samhället starkt. Klimatomställningen handlar om samhällsbyggande.

Tyvärr lämnar den borgerliga regeringen till marknaden att lösa det som alla insett är ett marknadens misslyckande.

Det svenska framgångssagan, med ökad tillväxt och minskande utsläpp, är nu bruten. 2010 ökade BNP och tillväxten men det gjorde också koldioxidutsläppen. Nu måste tillbakalutad passivitet övergå till politiska beslut och aktivitet.

Det är dags att regeringen konsekvent och öppet i budgeten redovisar utvecklingen av koldioxidutsläppen. Vi förutsätter att höstens budgetproposition kommer att innehålla detta och en åtgärdslista om utsläppen inte minskar enligt planen. För oss socialdemokrater är det självklart att en värdeburen tillväxt kan bara trovärdigt byggas om tillväxten paras med minskade utsläpp.

Vi socialdemokrater har varit med och stöpt om landet tidigare. Vi kan göra det den här gången också. I höst lägger vi förslag på en klok reformistisk miljöpolitik. Vi vill ställa om Sverige med ett högre pris på utsläpp och genom investeringar i det som ska bygga det nya samhället. Vårt tidigare stöd för lokalt klimatarbete har stått för två tredjedelar av de utsläppsminskningar som Sverige gjort sedan 1990. Vi vill stimulera förnybar energi, bygga järnväg för snabbtåg och utveckla kollektivtrafiken.

Vi behöver se till att göra det enklare för människor att göra rätt, vi behöver göra det dyrt att släppa ut växthusgaser och billigare för dem som inte gör det. Vi behöver stimulera forskning och teknisk utveckling för att få den att komma i gång.

Vi behöver använda redskapet offentlig upphandling för att stimulera utvecklingen. För ytterst handlar det om jobben, om svenska företags konkurrenskraft.

Sverige importerar hälften av sin olja från Norge. Enligt BP finns det olja kvar i de norska fälten bara åtta år till. Det land som är snabbast att ställa om, som har lämpligt omvandlingstryck som stimulerar fram ny teknik och effektivare energianvändning får lägre kostnader, bättre konkurrenskraft och kan exportera sin teknik.

Den fördel vi haft håller Fredrik Reinfeldt på att slumpa bort. Det är dags för en värdeburen grön tillväxt.

Carin Jämtin, partisekreterare, Matilda Ernkrans, miljöpolitisk talesperson, Socialdemokraterna.