Bild: Pexels.

Klimatet Inom 30 år kommer dollarmiljonärerna och deras privata flyg och yachts stå för tre fjärdedelar av den koldioxid vi kan släppa ut innan vi överskrider 1,5 graders-målet, visar ny forskning. 

– Folk måste vakna till, säger turismforskaren Stefan Gössling.

I takt med att dollarmiljonärerna fortsätter att öka i antal blir det allt svårare att uppnå Parisavtalets mål om 1,5 graders uppvärmning. Ny forskning visar att inom 30 år kommer dollarmiljonärerna att stå för nästan tre fjärdedelar, 72 procent, av koldioxidbudgeten som är kvar innan vi överskrider 1,5 graders-målet.

Det är turismforskaren Stefan Gössling, vid Linnéuniversitetet, som tillsammans med forskarkollegan Andreas Humpe, vid HM Hochschule München University of Applied Sciences, har tagit fram en modell som visar hur antalet dollarmiljonärer och deras utsläpp kommer fortsätta att öka.

– De senaste tio åren har det kommit en del forskning om den ojämna fördelningen av det globala välståndet. Men fördelningsfrågan handlar inte bara om pengar, utan också om utsläpp. Studier visar att den rikaste procenten släpper ut dubbelt så mycket som den fattigaste halvan, säger Stefan Gössling till Dagens Arena.

Om inkomst och välstånd är relaterat till utsläpp, vad innebär det för framtiden om vi får allt fler människor med stora resurser? Det var den frågan som Stefan Gössling ville undersöka och få svar på.

– Modellen visar att nuvarande 0,7 procent dollarmiljonärer i världen kommer att öka till 3,3 procent till 2050. Och den lilla gruppen kommer att släppa ut 72 procent av den mängd koldioxid vi kan släppa ut innan vi når 1,5-gradersmålet, säger Stefan Gössling.

En stor del av utsläppet kommer från miljardärernas båtar, förklarar Stefan Gössling. De kör omkring stora yachts över havet, lämnar dem någonstans och flyger sen dit en vecka för att semestra. Den ryske oligarken Roman Abramovich, som äger världens näst största yacht, släpper ut över 30 000 ton koldioxid per år.

– Det är 6 000 gånger mer än genomsnittsmänniskan. Det motsvarar utsläppet från en större stad i centrala Afrika, säger Stefan Gössling.

På det tillkommer privata flygplan. The Guardian skriver i dag om hur Storbritanniens premiärminister Rishi Sunak gjort tre privata flygningar på tio dagar. Senast förra veckan flög han från London till Blackpool i en RAF-jet med 14 säten. En 37 mil lång resa som hade tagit tre timmar med tåg.

Enligt den europeiska organisationen Transport & Environment släpper privata flygplan upp till 14 gånger mer per passagerare än kommersiella flygplan, rapporterar The Guardian. Och de är 50 gånger så förorenande som tåg.

– Även i Sverige har vi haft en trend med en liten grupp som blivit väldigt rik, och den använder sig mycket av privata flygplan. I Sverige har vi ingen nämnvärd beskattning på flygtrafiken. Det har vi som forskar kring flyget påpekat i 15 år nu, men det har inte tagits upp politiskt, säger Stefan Gössling.

Ett av de stora hindren för att lösa problemet handlar enligt studien om att politikerna, av populistiska skäl, inte vågar vidta åtgärder för att minska klimateffekterna. I Sverige, som tidigare presenterat sig som klimatförespråkare, pågår snarare en omvändning av tidigare politik, menar Stefan Gössling.

Han framhåller att deras forskning visar att det skulle behövas mer styrning inriktad på just de superrikas konsumtion, utsläpp och energianvändning.

Han tror inte att problemet kan lösas med progressiva skatter, eftersom ju rikare man är desto mindre kännbart blir dubbel eller trippel beskattning. Han tror inte heller på att tvinga dollarmiljonärerna att använda förnyelsebara bränslen till sina flygplan.

– Det blir svårt med dagens energianvändning, när vi redan kämpar om varje kilowattimme och ska använda mycket mer el i framtiden för förnyelsebara bränslen. Jag ser ingen annan väg än att vi börjar diskutera begränsningar på konsumtion, säger Stefan Gössling.

Han tycker att flyg verkligen ska ses som en kostnad.

– Till exempel med 3 000 kronor per ton koldioxid i flygtrafiken. Man borde också höja avgifterna på privata avgångar från offentliga flygplatser, som är alldeles för låga i dag.

Tror du att det kan bli nödvändigt i framtiden att förbjuda privata flygningar?

– Vi är inte vana vid att förbjuda. Men som klimatforskare kan jag säga att mycket som är orimligt utifrån dagens perspektiv kommer att bedömas annorlunda om 20 år. Då kommer man förstå att vi hade en chans att påverka och undra varför vi inte tog den. Det handlar om små frågor egentligen. Men de flesta förstår inte allvaret i det som händer, trots att vi ser tecken överallt. Folk måste vakna till, säger Stefan Gössling.