I höstbudgeten redovisade inte regeringen vad som ska ske med de överblivna utsläppsrätterna från Kyotoprotokollet. Samtidigt minskar miljöbudgeten 25 procent under de kommande fyra åren.

Höstens budget innebär minskade anslag till miljöområdet. Åren fram till 2014 kommer anslagen att minska med 1,2 miljarder kronor – vilket är en minskning med 25 procent.
– Det är uppenbart att miljön är ett av de områden som offras i regeringens budget, säger Vänsterpartiets miljöpolitiske talesperson Jens Holm.

Han får medhåll av Socialdemokraternas miljöpolitiska talesperson, Matilda Ernkrans:
– Det jag kan konstatera är att regeringen fortsätter på inslagen linje. Marknaden ska ensamt ta ansvar för att klara miljöomställningen. Sverige riskerar att förlora jobb och konkurrenskraft i den miljöomställning som pågår i världen, säger hon.

En av de få satsningarna i miljöbudgeten är den omtvistade supermiljöbilspremien.
– I den lilla miljösatsning som görs finns det ett tydligt klass- och genusperspektiv. Det är välbeställda män som kommer att ha råd att köpa de bilar som omfattas av premien, säger Holm.

Någon redovisning av de överblivna utsläppsrätterna skedde heller inte i samband med att höstbudgeten lades fram. Riksrevisionen har tidigare slagit fast att det nationella utsläppsmålet inte kommer att nås om en försäljning skulle ske. Alliansen lovade inför riksdagsvalet att en redovisning skulle ske efter valet. Det har dock dragit ut på tiden.
– Regeringen lämnar över huvud taget många obesvarade frågor. Det råder helt en avsaknad på initiativ från regeringen där man säger att vi gemensamt som kan styra det här landet till en mer utsläppssnål ekonomi.