Delar av svenskt bistånd kan inte användas för att hjälpa kvinnor som blivit utsatta för konfliktrelaterade våldtäkter. Vid Joe Bidens besök till Sverige i dag måste Löfven kräva att USA:s abortrestriktioner tas bort, skriver Malin Nilsson.

Rapporter om sexualiserat våld strömmar konstant in från konfliktområden som Syrien, Irak, Afghanistan och DR Kongo. Våldtäkter sätts i system och lamslår byar, familjer och individer.

Ibland är målet att förnedra och framtvinga graviditet för att splittra samhällen. Om syftet är att utrota fienden kan övergreppen utgöra del i folkmord. Kvinnor som nu försöker fly till Europa vittnar om att de äter p-piller eftersom de i princip tar för givet att de kommer att bli våldtagna längs vägen.

2013 tog Storbritannien och Sverige initiativ till Call to Action, en handlingsplan för att i krissituationer som väpnad konflikt och katastrof förebygga genusbaserat våld, framförallt mot kvinnor och flickor, ge skydd samt adekvat vård och stöd. 2014 tog USA över ledarskapet för arbetet och nu är stafettpinnen hos Sverige.

I handlingsplanen står det: »I slutändan kommer vår framgång att bedömas av de vi tjänar: de individer och grupper, inklusive kvinnor och flickor, som är säkrare då vi agerade snabbt för att minska risken för genusbaserat våld, liksom de överlevare som fick den vård de förtjänar så fort de behövde den.«

Trots detta får ekonomiska medel, enligt USA:s policy för internationellt bistånd, inte användas för att möjliggöra abort, inte ens om en kvinna eller flicka har blivit gravid på grund av våldtäkt i krig eller om hennes liv är hotat. Följden blir i praktiken att kvinnor och flickor som utsatts för systematiska och strategiska våldtäkter i krig nekas rätten till sjukvård.

Den amerikanska policyn är direkt kvinnofientlig och leder till att kvinnor dör i osäkra aborter och i samband med graviditet och förlossning. Policyn innebär dessutom i praktiken att alla biståndsfonder som tar emot amerikanska pengar verkar under USA:s abortförbud. Delar av svenskt bistånd står med andra ord under inverkan av det amerikanska abortförbudet.

Dessa restriktioner går helt emot handlingsplanen i Call to Action. USA:s abortförbud respekterar inte den internationella humanitära rättens bestämmelser om vård för skadade och sjuka i konflikt, efter behov och utan åtskillnad. Vidare står det i strid med FN:s säkerhetsrådsagenda för kvinnor, fred och säkerhet som fastslår alla medlemsstaters skyldighet att ge sjukvård efter behov utan diskriminering

Humanitärt stöd ska nå de som behöver det mest, däribland de tusentals flickor och kvinnor som utsatts för konfliktrelaterade våldtäkter. Kvinnors och flickors makt över sin egen kropp måste stå högt på dagordningen för en feministisk statsminister.

I dag besöker USA:s vicepresident Joe Biden Sverige. Under besöket måste statsminister Stefan Löfven tydligt ta ställning för flickors och kvinnors rättigheter och sätta press på USA att ändra sitt regelverk.

Malin Nilsson, generalsekreterare Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet, IKFF