Att syriska kvinnor stängs ute är i strid med internationell rätt och undergräver alla försök att bygga hållbar fred. Kommer Sverige kräva syriska kvinnors deltagande i fredsprocessen?

I dag, den 22 januari, inleds fredssamtal för att stoppa kriget i Syrien. Syriska kvinnor och kvinnorättsorganisationer har hittills stängts ute från samtalen.

Det finns en utbredd uppfattning om att de beväpnade männen kan förhandla om vapenvila och regeringsmakten först, och att kvinnors rättigheter kan komma sedan. Det är inte bara djupt diskriminerande, det fungerar inte heller i praktiken.

Därför arbetar IKFF för att Sverige och andra stater tydligt ska ta ställning för kvinnors rätt att delta i de syriska fredsförhandlingarna från start.

IKFF:s sekretariat i Genève har sedan 2012 arbetat intensivt med att stödja syriska organisationers och kvinnorättsaktivisters arbete för en hållbar lösning på konflikten. I fokus står kravet på att kvinnor ska delta vid fredsförhandlingarna och i den fortsatta återuppbyggnaden av landet.

De syriska kvinnor som organiserar sig är redo att delta i förhandlingarna. De har både kunskap och den lokala kännedom som behövs för en hållbar fredsprocess. Men de möter stora utmaningar i att bli erkända, av FN-organ, Arabförbundet och enskilda stater, som aktörer med rätt att bestämma över Syriens framtid.

Syriska kvinnorättsorganisationer och aktivister har därför tillsammans med IKFF och andra organisationer sammanställt fem konkreta steg för att säkerställa kvinnors rättigheter och deltagande i den syriska fredsprocessen.

Ett av kraven är att kvinnor ska delta i de formella delegationerna under förhandlingarna, som består av den syriska regimen och en oppositionskoalition. Lika viktigt är att kvinnor från det syriska civilsamhället deltar som en tredje part i förhandlingarna, i form av en oberoende delegation med lika förhandlingsrätt och ansvar.

Under förhandlingsprocessen krävs också att jämställdhetsexperter deltar som kan säkerställa att olika samhällsgruppers erfarenheter erkänns. Kvinnors rättigheter måste finnas med från början, till exempel när avtal om vapenvila skrivs eller vid konstitutionella överenskommelser.

Därtill bör ett oberoende civilsamhälleligt forum delta i processen, med jämställd och bred representation som speglar olika delar av det syriska civilsamhället. Forumet ska ges ekonomiskt stöd för långsiktigt arbete med fred och återuppbyggnad efter förhandlingarnas slut.

Som ett resultat av påverkansarbete från syriska organisationer tillsammans med IKFF har bland andra Storbritanniens utrikesminister William Hague slagit fast att kvinnor och civilsamhället måste finnas med vid förhandlingarna. Storbritannien kommer att bidra ekonomiskt för att göra kraven till verklighet.

Vår egen utrikesminister Carl Bildt har i riksdagen sagt att Sverige förvisso kan framföra ”önskemål” om att kvinnor ska delta i fredsförhandlingarna, men inte ”diktera” detta. Men hela poängen med politik är att påverka och förändra.

Syriska kvinnors rätt att påverka sin egen framtid bör inte vara en punkt på en önskelista. Det är en rättighetsfråga som är avgörande för ett hållbart fredsavtal, och Sveriges regering måste vara mycket tydlig med detta.

Kränkandet av kvinnors rättigheter är det största brottet mot de mänskliga rättigheterna och vårt största misslyckande i dag, var budskapet när Fredrik Reinfeldt i höstas talade i FN:s generalförsamling. Sverige har nu chansen att visa sitt stöd för kvinnors rättigheter i handling. Att syriska kvinnor stängs ute är i strid med internationell rätt och undergräver alla försök att bygga hållbar fred. Kräver Sverige syriska kvinnors och det civila samhällets deltagande i fredsprocessen?

Malin Nilsson, ordförande Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet, IKFF
Josefine Karlsson
, generalsekreterare Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet, IKFF

IKFF är den svenska sektionen av Women’s International League for Peace and Freedom, WILPF