Max Andersson (MP)
Max Andersson (MP)

Det verkar som att EU och USA ligger så långt ifrån varandra i TTIP-förhandlingarna att ett avtal inte bara är osannolikt, utan direkt omöjligt, skriver Europaparlamentarikern Max Andersson (MP).

På måndagen läckte miljöorganisationen Greenpeace en mängd dokument inifrån de sekretesstyngda TTIP-förhandlingarna.

För första gången får vi nu en inblick i USA:s konkreta förslag i avtalet. Vi ser svart på vitt hur amerikanska förslag skulle underminera försiktighetsprincipen men också försämra förutsättningarna för att stärka lagar och regler till skydd för klimat, människor och miljö i framtiden.

Handelsavtalet TTIP har förhandlats mellan EU och USA sedan sommaren 2013, och parterna hoppas nu att förhandlingarna är på väg in i ett slutskede. Men det råder ingen tvekan om att EU och USA fortfarande står långt ifrån varandra på många områden. Läckan från Greenpeace innehåller, förutom en sammanfattning av det strategiska läget i förhandlingarna, konsoliderade texter. Dessa är ett utkast på hur det färdiga avtalet kan se ut men där förhandlingar kvarstår.

Vad som är tydligt i USA:s förslag är att företag ges närmast oändliga möjligheter att påverka och försena nya lagar och regler.

Europeiska myndigheter och lagstiftare måste vid framtagandet av ny lagstiftning och regler »förklara sig« och bevisa behovet av lagstiftningen i omfattande konsekvensanalyser inför företagen. De måste vidare ge företagen möjlighet att yttra sig, bemöta alla yttranden, ta emot förslag på lagar och regler från företag och USA som ska dras tillbaka eller ändras, svara på förslagen, bevisa att åtgärden är den minst handelsrestriktiva av befintliga alternativ.

Ja, det fortsätter. Det blir en fullständigt orimlig börda, inte minst administrativt.

Skulle en ny lag som främjar miljö och konsumenter på handelns bekostnad på något osannolikt sätt lyckats bli verklighet finns som en sista utväg möjligheten att stämma den lagstiftande staten på miljardbelopp via avtalets tvistlösningsmekanism.

Reaktionerna på läckan har föranlett hård kritik från fler håll än oss i Miljöpartiet. EDRi, en organisation som arbetar för medborgerliga rättigheter på internet, pekar ut delar av kapitlet om telekommunikation där USA:s förslag ger enskilda tillsynsmyndigheter möjlighet att helt strunta i EU:s lagstiftning.

Den välrenommerade amerikanska konsumentorganisationen Public Citizen menar att USA:s förslag i TTIP skulle exportera de sämsta inslagen av USA:s regulativa system och ge stora företag enorma möjligheter att blockera, underminera och på andra sätt hämma europeiska lagar och regler. Frankrikes handelsminister Matthias Fekl sa att som TTIP ser ut i dag skulle det vara ett dåligt avtal, och pekade på bristen av skydd för miljön och klimatet.

EU-kommissionär Cecilia Malmström har kallat debatten efter läckorna för »en storm i ett vattenglas« och pekat på att EU inte kommer gå med på ett innehåll som påverkar våra konsument- och miljöstandarder negativt.

Om Malmström menar allvar ligger EU och USA i nuläget så långt ifrån varandra i förhandlingarna att ett avtal där EU:s intressen tillvaratas inte bara är osannolikt, utan också direkt omöjligt.

Det är hög tid att fråga sig om TTIP verkligen kan bli ett avtal där skyddet för konsumenter och miljön sätts i första rummet, inte bara i dag utan också i framtiden. I nuläget tyder nämligen allt på motsatsen.

Max Andersson (MP), Europaparlamentariker