Illustration: Alba
Illustration: Alba

Kontroll och GPS-övervakning av personalen löser inte hemtjänstens problem. Ge oss ekonomiska och sociala förutsättningar för att kunna göra vårt viktiga jobb, skriver Hemtjänstupproret.

ParaGå är ett nytt tidsrapporteringssystem som via GPS visar arbetsgivaren var vi befinner oss när vi loggar in och ut hos ”kunder” och har under en tvåårsperiod kostat Stockholms stad närmare 40 miljoner kronor. Det har inte används särskilt länge inom hemtjänsten, men redan har olika problem med systemet uppdagats.

Sjukskrivningarna tycks ha ökat på våra arbetsplatser. Vi hör fler prata om att jobbet inte är roligt längre. GPS-övervakningen och minuträkningen stressar, stör och förstör arbetsglädjen. Dessa våra erfarenheter finns dock ännu inte representerade i någon färsk statistik.

Större uppmärksamhet har företagsfusk med tidsrapporteringen fått. Fusket går ut på att personalen uppmanas att vänta ut tid i närheten av vårdtagares bostad de gånger vårdtagarna inte använder hela sin schemalagda tid. Allt för pengarnas skull såklart. Samtidigt jämförs personalens tidsregistreringar med varandra.

De som registrerat nära exakt rätt procentdel ”brukartid” applåderas, medan de som registrerat för mycket eller för lite tid riskerar repressalier. Återigen är motivet pengar och kvalitetsmåttet totalt kvantitativt – för vad personalen ifråga faktiskt gjort, hur hen lagat gröten eller hållit handen, hemma hos ”kund” ger inga applåder.

ParaGå-telefonerna kan låta som en smart lösning i tiden. Men frågan är vad dessa digitala siffror i ett utökat administrativt system egentligen säger oss om omsorg.

ParaGå har inneburit vissa förbättringar, det ska inte förnekas. Flera berättar för Hemtjänstupproret att mer tid till ”kunderna” har blivit utlagd på scheman, vilket leder till mindre stress. Problemen med ParaGå är emellertid fler och allvarligare än dess fördelar. Och de är inga barnsjukdomar.

”Lösningen” ParaGå grundar sig på en problemanalys lika ytlig som kvällspressens skandaljournalistik. Verklighetens komplexa problembild av resursbrist, underbemanning och brist på intern kommunikation går nämligen inte att kontrollera och övervaka bort med en GPS-app. Moderna lösningar i hemtjänsten måste utgå från denna verklighet, vår verklighet.

Självklart måste det satsas mer på hemtjänsten. Biståndsbesluten bli generösare. Bemanningen måste säkras. Om någon måste kontrolleras borde det vara ansvariga för bemanningen. Men bäst vore om vi litade på varandra.

Den misstroendekultur som finns i hemtjänsten måste börja bekämpas på allvar. Allmänhet, chefer och politiker måste börja lita på oss. Att vi tvingas visa GPS-kvitto på att vi varit på jobbet är ett hån mot vår kompetens och profession. Vi behöver ingen övervakning uppifrån, men vi behöver bättre förutsättningar för att kunna stödja varandra i en arbetsgemenskap.

Våra möjligheter till intern kommunikation måste stärkas. Ett telefonsamtal mellan samordnare och ”kund” kan berätta mer än tusen digitala in- och utloggningsuppgifter hos den senare. Informationen som ParaGå ger samordnare, chefer och kommunens tjänstemän säger trots allt inget mer än att hemtjänstpersonal varit i närheten av ”kundens” bostad en viss tid.

Vi som jobbar behöver tid att planera vårdinsatser och utbyta information om vårdtagarnas hälsa. ParaGå erbjuder i praktiken ingen sådan tid, knappt ens gångtid mellan ”kunder”. Vi måste helt enkelt ha vår egen tid till social samvaro, så som en seriös och säker arbetsplats ska fungera.

God och säker omsorg kräver god och säker arbetsmiljö. Det är dags att vi ifrågasätter kontroll och övervakning av personal för att istället hitta långsiktiga lösningar på hur vi skapar verklig omsorgskvalitet. Dessa lösningar måste med nödvändighet utgå från verkligheten, och i den finns vi, hemtjänstpersonalen. Så börja med att lyssna på oss!

Lina Othberg, Hemtjänstupproret