Åke Sandberg. Bild: Privat
Åke Sandberg

debatt Den pågående krisen har aktualiserat grundfrågor om effekter av privatiseringar, inte bara i vården utan också i skolan. Nu blir konsekvenserna uppenbara. Det finns få gratis skattesänkningar, skriver Åke Sandberg.

Nu kämpar de borgerliga, från DN:s ledarsida till Moderata ungdomsförbundet, MUF, med att rädda skattefinansierade, vinstdrivna privatskolor. Så kallade friskolor – som resulterat i olikvärdighet, socioekonomiska orättvisor, skattemedel till skatteparadis, orättvisa och inflation i betyg (med givna resultat i nationella prov får fri/privatskoleelever högre betyg; med givet betyg klarar de sig sämre i högskolan). Dagens Arena uppmärksammade tidigt hur borgerligt styrda, välbeställda kommuner subventionerar friskolor, till exempel Trelleborg där kommunen lovar att ta över skolan och kostnader om skolbolaget inte blir lönsamt.

Bland de värsta i betygsinflation och nog i ohämmat vinstfokus är Engelska skolan, storägaren Barbara Bergström plockar ut miljoner i vinst (och har sålt till amerikanskt riskkapitalbolag), stänger nu ner inte bara gymnasier som ålagts av regeringen, utan även grundskolor (går över till distansundervisning, och sparar pengar för företaget) medan kommunala grundskolor hålls öppna. Maken Hans Bergström är tidigare rådgivare till SD, och ännu tidigare chefredaktör på DN. Nu går våra skattepengar, paret Bergströms vinst, bland annat till att stödja Donald Trumps kampanj. I Sverige ser de som sin uppgift att ”få slut på kommunistväldet”.

MUF vill hindra direkta subventioner som i Trelleborg. Bra i och för sig. Dagens Nyheters ledarsida vill minska den generella skolpengen och lägga mer på fördelning utifrån skolors socioekonomiska förutsättningar. Resurser som ska ge alla elever mer likvärdiga möjligheter nå målen. Bra och lovvärt.

När syftet är vinst kommer tricksande vinstfokuserade ägare alltid att finna kryphål.

Men det svenska undantaget, med skattefinansierade privata skolor, räddas inte genom att “skruva till” ersättningssystemet. Det är grundbulten som brister, vinstdriven skola. I undervisning är det svårt att mäta resultat. När syftet är vinst kommer tricksande vinstfokuserade ägare alltid att finna kryphål, dra undan pengar, fixa med resultatredovisning (här främst betyg och likvärdighet); den nödvändiga kontrollen skruvas till än hårdare, revisionsbyråkratin växer. Mera skattepengar till vinstutdelningar och till byråkrater och kontrollanter, mindre till professionen, lärarna.

Det är tid att göra om. Bort med vinstdrift i skolan. Annars blir huvudjobbet framöver att skruva och skruva på kontrollen, och att ge kontrollsystemet vad det vill ha, inte att undervisa. Gärna olika idéburna och kommunala skolor med olika pedagogiska inriktningar, och även där med resurser utifrån socioekonomiska förutsättningar. Och framför allt med målet god undervisning, inte maximal vinst.

Jag skrev om dessa frågor i en rapport för Arena idé för sex år sedan, ”Värden i välfärden”. Rapporten används i högskolans undervisning och har dessvärre inte minskat i aktualitet. Förändringar i nyliberal riktning har fortsatt. Göran Rosenbergs bok från 2003 Plikten, profiten och konsten att vara människa rekommenderas till läsning.

Den pågående krisen i sjukvård, omsorg och  apotek har aktualiserat grundfrågor om effekter av miljarder i skattesänkningar och av privatiseringar inte bara i vården utan också i skolan. Nu om inte förr blir konsekvenserna av jobbskatteavdrag och nedrustning i det gemensamma uppenbara. Det finns få gratis skattesänkningar.

För åtta år sedan startade en grupp på Facebook på temat bort med vinster i välfärd, skola och apotek. Coronakrisen har gjort att medlemsantalet dubblerats på några veckor. Det bådar gott inför överväganden om politiska förändringar och sociala reformsatsningar som följer när vi är i hamn efter krisen.

 

Åke Sandberg
Organisationsforskare och professor
Stockholms universitet