Terese Bengard, Josefin Heed. Foto: Snezana Vucetic Bohm.

SLUTREPLIK | Urbaniseringen är inte det som avgör vilket samhälle vi har och hur det är att leva i det; det är vi som bestämmer det genom politik, aktivism och lokal utveckling, skriver Terese Bengard, verksamhetschef, Josefin Heed, Hela Sverige ska leva!

Bilden av att Sverige urbaniseras snabbt och att detta är en process som är i princip omöjlig att stoppa fortsätter att spridas frekvent, nu senast av Johan Hakelius i Aftonbladet den 9 maj och av Charlotta Mellander i Dagens Arena den 2 maj. Det de har gemensamt är uppfattningen om att allt färre väljer att bo i landsbygder och fler väljer att bo i städer, med den huvudsakliga drivkraften att städer är attraktivare att bo i.

Allt vore väl om det inte var för det faktum att detta inte stämmer överens med verkligheten.

Faktum är att urbaniseringen i Sverige håller på att plana ut. De senaste åren har de flesta kommuner ökat i befolkning och det är bostadsbrist i hela landet. Att storstäder ökar snabbare beror på att fler fertila kvinnor bor där och föder fler barn. De nyfödda barnen kan knappast anses ha flyttat till städerna på grund av en längtan efter storstadens vibrerande puls.

Den typen av urbanisering som Mellander beskriver är när en vuxen människa väljer att flytta från eller till en plats av orsaker som den har fattat ett eget beslut om, vilken avstannade redan på 80-talet. Att befolkningen ökar en aning snabbare i vissa delar av landet är ingen ursäkt för att strunta i att bygga ut service, infrastruktur, utbildning och kommunikationer i hela landet.

Mellander och Hakelius resonemang om storstadens permanenta attraktivitet och landsbygdens borttynande bidrar till att skapa falska motsättningar mellan stad och land. Detta landar nästan alltid i diskussioner om vem som egentligen försörjer vem; skattepengar från städer fördelas till kommuner med mindre befolkningsunderlag samtidigt som de materiella förutsättningarna för välståndet likväl finns i landsbygder – vilket kommer att fortsätta vara verkligheten hur modernt, teknologiserat och urbant samhället än blir. Stad och land ställs mot varandra trots att de allra flesta av oss tycker att det bästa vore om alla fick och kunde bo precis där de ville.

Urbaniseringen är inte det som avgör vilket samhälle vi har och hur det är att leva i det; det är vi som bestämmer det genom politik, aktivism och lokal utveckling. Vi är övertygade om att de allra flesta helst vill ha ett samhälle där vi har möjlighet att bo var vi vill, oavsett om det är i en stad eller i en landsbygd.

Terese Bengard, verksamhetschef Hela Sverige ska leva!

Josefin Heed, Hela Sverige ska leva!